Spectrum

RSJ Spectrum je fond s diverzifikovaným portfoliem investic do private equity (PE) fondů předních světových investičních skupin a koinvestic s těmito skupinami do vybraných projektů.

Investiční filozofie

Investujeme do portfolií s rozlišnou investiční strategií napříč globální ekonomikou. Zaměření fondu je oborově i geograficky široce vymezené, jádro představují investice v Evropě a Severní Americe. Cílem je vytvořit vyvážené portfolio se stabilním výnosem nezávislým na tržním cyklu.

Investiční kritéria

  • Renomovaná investiční skupina.

  • Fondy s podílem necyklických investic.

  • Dlouhodobý investiční horizont.

RSJ Spectrum je otevřeným podílovým fondem obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a. s.