Profil skupiny

Finanční skupina RSJ se skládá ze dvou částí – RSJ s.r.o. a RSJ Investments investiční společnost a.s. Dceřiné společnosti RSJ s.r.o. se podílejí na obchodování na světových burzách. RSJ Investments spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí.

Prostřednictvím RSJ Securities, společnosti patřící do holdingu RSJ s.r.o., jež je obchodníkem s cennými papíry, působí na burzách v Londýně, Chicagu, Frankfurtu a Tokiu. Obchoduje zejména s finančními deriváty, futures kontrakty na úrokové míry, vládní dluhopisy, akciové indexy a na energetické komodity.

Hlavní strategií je market making (vytváření trhů), kdy obchodník současně nabízí, že aktivum koupí i prodá. Pro ostatní účastníky trhu se tak zvyšuje možnost zobchodování. Na některých trzích je RSJSecurities dokonce oficiálním market makerem, který má pověření od příslušné burzy.  

Investiční společnost RSJ Investments spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí. Vysoký podíl na spravovaném majetku představují investice do realitních projektů, které se zaměřují na akvizici výnosových nemovitostí a rezidenční a výnosovou výstavbu. V posledních letech roste podíl investic do logistiky, resp. průmyslových areálů. Soustředí se rovněž na klíčová odvětví 21. století – informační technologie, biotechnologie, produkci zdravých potravin či na investice vedoucí k prodloužení a zkvalitnění lidského života. Při vyhledávání projektů dává přednost těm, které společnosti a svému okolí přinášejí více než jen finanční zisk.

Florentinum

RSJ Custody zajišťuje širokou paletu služeb v rámci finanční skupiny RSJ – evidenci cenných papírů, účetnictví, personalistiku, právní služby a regulatorní poradenství, back office či služeb souvisejících s IT. Působí jako administrátor a depozitář fondů RSJ.

Investiční společnost RSJ Asset Management obhospodařuje investiční fond RSJ Prop SICAV a.s., který je fondem kvalifikovaných investorů s podfondem RSJ Prop Podfond. V podfondu RSJ Prop se společnost zaměřuje na zhodnocování majetku pomocí algoritmického obchodování (algorithmic trading), kdy se k obchodování používají počítačové modely.

Součástí skupiny RSJ je také RSJ Foundation, jejímž posláním je vytvářet dobré podmínky pro růst vyrovnaných nadaných dětí, podpora duševního zdraví dětí a mládeže, snaha o systémové změny ve vzdělávání a rozvoj filantropie.

Historie

Třetí dekáda právě vrcholí

 • 2024
  • Holdingová společnost RSJ a.s. změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným – RSJ s.r.o., která nadále zastřešuje společnosti zabývající se obchodováním na veřejných trzích a činností administrace a depozitáře fondů.
 • 2023
  • Počet fondů obhospodařovaných investičními společnostmi ve skupině RSJ dosáhl třiceti.
  • Vzniká holdingová společnost RSJ Invest s.r.o., která zastřešuje RSJ Investments investiční společnost a.s. a servisní společnost RSJ Services s.r.o.
 • 2022
  • Dochází ke změně akcionářské struktury RSJ Investments investiční společnost a.s. Nově se jedinou ovládající osobou společnosti stává Libor Winkler s 57 % akcií.
  • Vzniká investiční společnost RSJ Asset Management investiční společnost a.s., jako dceřiná společnost RSJ a.s., která přebírá obhospodařování fondu RSJ Prop SICAV a.s. Je tak dokončeno rozdělení skupiny na dvě části: pod holdingovou společnost RSJ a.s. je soustředěno investování do aktiv obchodovaných na veřejných trzích, a pod hlavičkou RSJ Investments je soustředěno investování do nemovitostí a private equity.
 • 2021
  • Na závěr roku dochází ke změně akcionářské struktury RSJ a.s. Nově se ovládajícími osobami společnosti stává šestice akcionářů: Petr Altman, Bronislav Kandrík, Jakub Petrásek, Michal Šaňák, Anton Tyutin a Libor Winkler, kteří drží dohromady necelých 80 % akcií.
 • 2019
  • Je založena holdingová společnost RSJ a.s., která zastřešuje RSJ Securities a.s., RSJ Custody s.r.o. a RSJ Prop SICAV a.s.
  • RSJ Custody s.r.o. získává licenci depozitáře a začíná působit jako depozitář prvních fondů RSJ.
 • 2018
  • Jsou vytvořeny první podílové fondy RSJ.
 • 2017
  • RSJ Custody s.r.o. získává licenci obchodníka s cennými papíry.
  • Název společnosti RSJ a.s. se mění na RSJ Securities a.s. Vedení představenstva se ujímá Bronislav Kandrík, spolu s ním v představenstvu působí Michal Šaňák a Anton Tyutin.
  • Vzniká investiční společnost RSJ Investments investiční společnost a.s. v čele s Liborem Winklerem, která přebírá obhospodařování fondu RSJ Investments SICAV a.s.
 • 2016
  • Řízení fondu RSJ Private Equity se ujímá Libor Winkler. Fond mění strukturu a přejmenovává se na RSJ Investments SICAV a.s.
 • 2014
  • RSJ a.s. se stává členem Asociace pro kapitálový trh České republiky. Česká asociace obchodníků s cennými papíry, jejímž členem byla RSJ od roku 2004, končí.
  • Společnost se stěhuje do budovy Florentinum na pražské Florenci.
  • Fond RSJ Private Equity se transformuje na investiční fond s proměnným základním kapitálem (SICAV).
  • Je založena Nadace RSJ, která se stará o dobročinné aktivity společnosti.
  • Vzniká RSJ Custody s.r.o. poskytující služby v rámci skupiny.
 • 2013
  • Člen představenstva RSJ a.s. Bronislav Kandrík je zvolen členem burzovní rady Eurexu (Eurex Exchange Council).
 • 2012
  • Karel Janeček ml. odchází z představenstva RSJ a.s. a předává řízení společnosti Liboru Winklerovi.
 • 2011
  • RSJ a.s. se stává členem EPTA (European Principal Traders Association, Evropská asociace obchodníků s vlastním kapitálem).
 • 2010
  • Název společnosti RSJ Invest a.s. se mění na RSJ a.s.
  • Je založen investiční fond RSJ Private Equity.
 • 2009
  • RSJ se jako první česká společnost oficiálně stává členem evropské derivátové burzy Eurex.
 • 2007
  • RSJ začíná obchodovat na chicagské derivátové burze CBOT (Chicago Board of Trade), nejstarší svého druhu na světě (působí od roku 1848).
 • 2005
  • RSJ se stává členem Euronext.LIFFE (nyní ICE Futures Europe) v Londýně jako první obchodník s cennými papíry ze střední a východní Evropy.
 • 2004
  • Vzniká Česká asociace obchodníků s cennými papíry, jejímž zakládajícím členem je RSJ.
 • 2002
  • Jsou vytvořeny první algoritmy pro obchodování.
 • 2000
  • Otevírá se centrála v Praze ve Vratislavském paláci.
  • Společnost uzavírá první obchody s deriváty na londýnské burze Liffe (dnes ICE Futures Europe).
 • 1994
  • Společnost je založena v Plzni.

Společníci RSJ s.r.o.

Ovládající společníci

Petr Altman

Bronislav Kandrík

Jakub Petrásek

Michal Šaňák

Anton Tyutin

Libor Winkler

Ostatní společníci

Václav Dejčmar

Martin Ducháček

Karel Janeček ml.

Karel Janeček st.

Tomáš Janeček

Hubert Kindermann

Martin Sikora

Partneři RSJ Investments investiční společnost a.s.

Ovládající partner

Libor Winkler

Ostatní partneři

Petr Altman

Václav Dejčmar

Martin Ducháček

Tomáš Janeček

Bronislav Kandrík

Jakub Petrásek

Michal Šaňák

Anton Tyutin