Jak obchoduje RSJ Securities

Stručný vhled do našeho působení na globálních trzích. Co je to algoritmické obchodování a vytváření trhů, jak vypadá působení RSJ Securities a které profese spolupracují na tom, abychom odváděli pro naše klienty ty nejlepší možné služby.

RSJ Securities se zaměřuje na algoritmické obchodování, při němž část činností obchodníka, ale zdaleka ne všechny, přebírají počítačové programy. Naší obchodní strategií je takzvané vytváření trhů (market making) – to znamená, že ve stejný okamžik nabízíme ostatním účastníkům trhu, že u nás mohou aktiva jak koupit, tak prodat. To zásadně usnadňuje obchodování na burze (odborně se mluví o zvyšování tržní likvidity).

K vývoji algoritmů se používají sofistikované matematické modely. Analytici, vývojáři a tradeři pracující v RSJ Securities tudíž musí dobře ovládat matematiku a statistiku. Aby nedošlo k poškození trhu a ztrátám, kdyby naše programy nepracovaly správně, uplatňuje se celá škála opatření, která tomu brání (risk management). Moderní finanční trhy jsou rychlé a rychlost je důležitá i pro nás, ačkoli není nejdůležitější.

RSJ Securities v současné době obchoduje převážně s futures kontrakty. Futures kontrakty jsou účastníkům trhu užitečné tím, že jsou nástrojem sloužícím k zabezpečení proti budoucím cenovým výkyvům. Působíme na globálních derivátových burzách v USA, Velké Británii a Německu.

Algoritmické obchodování

Při algoritmickém obchodování obchodník na burze svěří počítači minimálně vlastní realizaci obchodu (takzvaná algorithmic execution). Smyslem tohoto kroku je dosáhnout co nejlepší ceny. Počítače mohou totiž lépe posoudit proměnlivou tržní situaci a na základě předem nastavených kritérií přizpůsobit průběh prodeje či nákupu. Algoritmy, pomocí kterých můžeme například rozložit svůj nákup v čase, jsou běžně dostupné i individuálním investorům.

Podskupinou takto vymezeného algoritmického obchodování je algorithmic decision-making. Zde algoritmy na základě předem nastavených instrukcí (jedné, pěti, ale třeba i stovky) vyhodnocují situaci na trhu a v souladu se sledovanou strategií na burze obchodují. Rozdíly oproti předchozí situaci jsou dva. Zaprvé určuje operace na trhu algoritmus. U algorithmic execution to byl stále člověk. Zadruhé nelze dopředu říci, v jaké pozici obchodník po uplynutí určité doby bude (pomineme-li různé limity na velikost otevřené pozice). V předchozí situaci určil člověk, jaké obchody proběhnou, například že se koupí tisíc akcií Microsoftu. Algoritmus tento záměr provedl a s výjimkou extrémní situace (kolaps trhu) měl obchodník na konci obchodního dne požadované akcie na svém kontě. V případě algorithmic decision-making konečnou pozici obchodníka na trhu určí tržní podmínky a zvolená strategie vepsaná do instrukcí pro obchodní program. I tyto algoritmy si můžeme jednoduše nastavit (například pokud index S&P 500 klesne o 2 % a víc, prodej akcie X a nakup zlato v objemu Y).

Vysokofrekvenční obchodování (HFT, high-frequency trading) spadá pod algorithmic decision-making s tím, že frekvence instrukcí odesílaných na burzu (včetně jejich rušení) je velmi vysoká. Ani při HFT počítače ovšem nepřebírají všechny činnosti obchodníka. Plánování strategie (v případě RSJ Securities market making) a vyhodnocování její úspěšnosti stále připadá lidem. K tomu se přidává neustálá kontrola, kalibrace a vývoj obchodních programů.

Delší text o vysokofrekvenčním algoritmickém obchodování naleznete zde.

Studie v češtině o vysokofrekvenčním algoritmickém obchodování Vymezení, přínosy a rizika vysokofrekvenčního obchodování

Definice algoritmického obchodování

Definice vysokofrekvenčního obchodování

Vytváření trhů

Obchodní strategií, kterou RSJ Securities na derivátových trzích sleduje, je takzvané vytváření trhů (market making). Obchodník v tomto případě současně nabízí, že dané aktivum jak koupí, tak prodá. Funguje tak jako běžná směnárna – kdo si chce směnit (koupit/prodat finanční aktivum), přijde do směnárny (pošle instrukce na burzu) a za nabízený kurz (burzovní cenu) tak učiní (jeho příkaz koupit/prodat se spáruje s odpovídající nabídkou tvůrce trhu). Díky činnosti tvůrců trhů, market makerů, je snazší na trzích obchodovat, protože je jednodušší najít kupce i prodejce pro cenný papír. Market makeři zároveň musí nabízet ostatním účastníkům co nejatraktivnější ceny, což se v praxi projevuje tím, že obchodují s velmi nízkými spready, tedy rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou.

Burzy aktivity market makerů vítají a úzce s nimi spolupracují. Market makeři totiž zaručují, že na trhu bude prakticky neustále dostatek likvidity a trhy tak nebudou „vysychat“.

Naši lidé

Úspěchy RSJ Securities stojí na souhře tří odlišných skupin zaměstnanců. Výsledkem jejich spolupráce jsou počítačové programy, které přebírají některé činnosti při obchodování.

Analytici /Quantitative Researchers

Na začátku cesty k sofistikovaným programům stojí zevrubné prozkoumání trhů. Snahou je odhalit ty, na kterých se RSJ Securities může dobře uplatnit. Na tom se podílí zejména naši obchodníci (traders). Ti si sledují jednotlivé tržní aktéry a také vzorce, podle kterých se trhy jako celek chovají. Tyto poznatky předají analytikům (analysts), kteří zformulují obchodní strategie, jak systematicky dosahovat zisku. Tyto strategie následně převedou do matematických modelů a algoritmů a vyladí jejich nastavení a funkčnost s pomocí historických dat.

Vývojáři / C# Developers

Zadání obchodních modelů se pak ujmou vývojáři (developers), kteří okolo nich vytvoří obchodní platformy. To je software, který umožňuje komunikaci mezi obchodním programem a burzou. S tím souvisí i navržení a zprovoznění hardwaru, který zajistí spolehlivé spojení s burzou. Část této infrastruktury se nachází v datových centrech přímo u burz.

Tradeři / Quantitative Traders

Když je vše připraveno, je počítačový program nasazen na burze. V tomto okamžiku se na scénu vracejí obchodníci (traders), kteří neustále sledují a vyhodnocují naše obchodování. Současně sledují, zdali tržní podmínky odpovídají předpokladům, ze kterých obchodní modely vycházejí. To se týká hlavně takzvaných událostí (events), kdy se na trhu objeví nějaká zásadní informace (extrémní by byl třeba velký teroristický útok) a zaběhnuté vzorce chování již neplatí (panika na trzích apod.). Obchodníci také sestavují informace pro vývojáře a analytiky, aby věděli, jak je přenastavit, respektive lépe navrhnout.

Tento popis je samozřejmě značně zjednodušený. Hlavně opomíjí neustálou komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými odděleními na takřka všech úrovních procesu. Vývojáři například posuzují, jestli je obchodní strategie navržená obchodníky proveditelná po technické stránce.


V současnosti máme volné následující pozice.

Řízení rizik

Trh se rychle mění a jakákoli nepozornost nebo podcenění situace se nevyplácí. Naše obchodní modely jsou proto důkladně programovány a ještě důkladněji testovány. Jejich činnost na burze je následně pod neustálým dohledem našich traderů. Současně se pravidelně upravují jejich parametry, aby lépe odpovídaly proměnlivému tržnímu prostředí.

Nejen pro řízení rizik jsou potřeba hluboké znalosti matematiky a statistiky. Na základě historických dat a nových poznatků o trzích například vznikají modely, které umožňují s jistou pravděpodobností předpovídat vývoj na trhu. Přitom se uplatňují základní i velmi pokročilé matematické a statistické postupy.

Rychlost a technologie

Chceme-li na trhu nabízet co nejlepší ceny, a to my musíme, jinak by s námi nikdo neobchodoval, a současně neprodělat, potřebujeme být dostatečně flexibilní. Toho dosahujeme jednak neustálým zdokonalováním našich algoritmů. A jednak pomocí rychlé obchodní infrastruktury, která nám umožňuje rychle reagovat na dění na trhu. Bez ní bychom se stali snadnou kořistí neúprosných arbitražérů, kteří by rychle odhalili, že naše ceny neodpovídají tržní situaci, a my bychom začali prodělávat.

Jednou z technik, jak zrychlit reakce našich obchodních modelů, je takzvaná kolokace (co-location). Servery s obchodními programy jsou umístěny přímo v datových centrech poblíž samotných burz. Rychlost jejich reakce na tržní proměny se tak podstatně zvyšuje. Naši tradeři nadále kontrolují situaci z Prahy, protože v tomto případě zpoždění v důsledku vzdálenosti od burzy nehraje žádnou roli.

Kde působíme

RSJ Securities působí v největších světových finančních centrech: Londýně, Chicagu, New Yorku a Frankfurtu nad Mohanem. RSJ Securities se primárně zaměřuje na obchody s futures kontrakty. Zároveň je však nezanedbatelným hráčem na poli spotových obchodů s americkými vládními dluhopisy v rámci platforem BrokerTec a Dealerweb Clob.

Londýn

Londýnská derivátová burza ICE Futures Europe, která byla dříve známá pod zkratkou Liffe, je obchodní platforma, na které působí RSJ Securities nejdéle. Zde provedla v roce 2002 svůj první algoritmický obchod a v roce 2004 se prvně stala oficiálním tvůrcem trhu.

ICE Futures Europe je druhou největší derivátovou burzou v Evropě a společně s ostatními burzami ICE je druhou největší skupinou na světě. RSJ Securities obchoduje v Londýně s futures kontrakty na úrokové míry Euribor, SONIA Futures a s futures na britské vládní dluhopisy.

Chicago

V Chicagu sídlí největší derivátová burzovní skupina na světě, CME Group. Pod ni spadají tři velké burzy – CME (Chicago Mercantile Exchange), NYMEX (New York Mercantile Exchange) a CBOT (Chicago Board of Trade), která je nejstarší svého druhu na světě. Na všech je RSJ Securities aktivní a obchoduje zde zejména s futures kontrakty na úrokovou míru Eurodollar (světově nejvíce obchodovaný úrokový derivát), dále pak s futures na americké vládní dluhopisy, akciové indexy a zemědělské a energetické komodity. V Chicagu má rovněž sídlo další významná burza CBOE (Chicago Board Options Exchange). V rámci její futures divize (CFE) RSJ Securities obchoduje futures kontrakty na index volatility (VIX).

Frankfurt nad Mohanem

V německém finančním centru sídlí derivátová burza Eurex, která spadá pod největší německou akciovou burzu Deutsche Börse. RSJ Securities se v roce 2009 stala jejím členem jako vůbec první česká společnost. Eurex je jasnou evropskou jedničkou (spolu s dceřinou společností ISE je pak světovou čtyřkou). RSJ Securities ve Frankfurtu nad Mohanem obchoduje s futures kontrakty na německé, francouzské či italské vládní dluhopisy, a s futures na hlavní evropské akciové indexy. Člen představenstva RSJ Securities Bronislav Kandrík je od prosince 2013 členem burzovní rady Eurexu (Eurex Exchange Council).

New York

V New Yorku, běžně označovaném jako finanční hlavní město světa, má sídlo Tradeweb Markets Inc., na jehož platformě Dealerweb Clob RSJ Securities provádí spotové obchody s americkými vládními dluhopisy, tzv. US Actives.

Tokio

Od roku 2023 RSJ Securities obchoduje na japonské burze OSE (Osaka Exchange 株式会社大阪取引所), která je součástí skupiny JPX (Japan Exchange Group, 株式会社日本取引所グループ). OSE jako největší derivátová burza v Japonsku se řadí mezi hlavní trhy pro futures kontrakty a opce na indexy, úrokové instrumenty a komodity. Mezi nejpopulárnější instrumenty patří například kontrakty na Nikkei 225 index.
Spojením OSE s Tokyo Stock Exchange (TSE) vznikla skupina JPX, která tvoří jeden z největších trhů v Asii. OSE má významné mezinárodní partnery, jako je například Chicago Mercantile Exchange (CME), se kterým spolupracuje na vývoji nových finančních produktů.

Futures kontrakty

RSJ Securities se specializuje na obchodování s futures kontrakty. Ty lze jednoduše popsat jako dohodu dvou stran o nákupu/prodeji finančního aktiva nebo komodity za předem stanovenou cenu k danému budoucímu datu. Například pokud již dnes víte, že za tři měsíce obdržíte milion dolarů, ale budete potřebovat eura, můžete si už dnes zajistit směnný kurz – odpadá riziko, že se změní.

Futures kontrakty hojně využívají banky, pojišťovny, poskytovatelé služeb, dovozci a vývozci zboží, ale i průmyslové podniky. S jejich pomocí se lze zajistit proti různým rizikům: riziko změny směnného kurzu, riziko změny úrokové sazby, riziko změny ceny akcie, respektive vládního dluhopisu, nebo riziko změny ceny komodity (například ropy nebo pšenice). RSJ Securities se zaměřuje na futures kontrakty na úrokové míry, vládní dluhopisy a akciové indexy.

Obchodujeme především s následujícími futures kontrakty:

  • futures kontrakty na úrokovou míru: Eurodollar, Fed Funds, SOFR (Chicago), Euribor, SONIA (Londýn);
  • futures kontrakty na vládní dluhopisy: Schatz, Bobl Bund, Buxl, OAT, BTP (Frankfurt nad Mohanem), US Treasury Bond/Notes (Chicago), Long Gilt (Londýn);
  • futures kontrakty na akciové indexy: DAX, Euro Stoxx 50 (Frankfurt nad Mohanem), E-mini Nasdaq 100, S&P 500, E-mini RUSSEL, E-mini DJIA, VIX (Chicago), FTSE 100 (Londýn);
  • futures kontrakty na komodity: ropa (Chicago), zemní plyn (Chicago), agri (Chicago);
  • futures kontrakty na měnové kurzy: EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD, CHF/USD, CAD/USD, AUD/USD, NZD/USD a MXN/USD (Chicago).

Více o futures kontraktech, včetně příkladů, zde.