Angel Tech II

RSJ Angel Tech se zaměřuje na specializované VC fondy, které investují do startupů v jejich nejrannější fázi (pre-seed). Strategie funguje jako fond fondů s cílem vytvořit portfolio, jež je dostatečně diverzifikované jak z pohledu zaměření fondů, tak jejich investiční strategie.

Investiční filozofie

Investiční tezí RSJ Angel Tech II je posouvání technologických hranic. Část kapitálu je dedikována na investice do vybraných VC fondů z předchozího fondu RSJ Angel Tech. Zbylá část kapitálu je určena pro nové, tematicky zaměřené VC fondy. Důraz je kladen na mimořádné investiční i osobní zkušenosti zakladatelů. Taktéž, stejně jako u předchozího fondu RSJ Angel Tech, se primárně zaměřuje na venture kapitálové fondy s menší velikostí v odvětví jako jsou umělá inteligence, strojové učení, blockchain, či biotech.

Investiční kritéria

  • Expertíza investorů v souladu se zaměřením fondu.

  • Evropské fondy o velikosti menší než 40 mil. EUR.

  • Jasná přidaná hodnota fondu pro startupy.

RSJ Angel Tech II je otevřeným podílovým fondem obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

Projekty

Lunar II

Umístění Berlín, Německo
Stav Aktivní
Webové stránky

Lunar Ventures je investiční fond specializující se na evropské společnosti v raných fázích v oblasti DeepTech. Fond je známý vysokou úrovní technického due diligence, jelikož ho vede skupina vědců a bývalých technických ředitelů, kteří se specializují na computer science. Kromě investic jako takových, podporují Lunar Ventures evropskou DeepTech komunitu tím, že sdílí své myšlenky na blogu a zveřejňují výsledky svých výzkumů.

Lunar Ventures