Filantropie a společenská odpovědnost

RSJ je od svého počátku společensky odpovědnou firmou. Snažíme se rozvíjet filantropii v České republice a podporovat neziskové organizace a projekty, které mají celospolečenský význam. Tento záměr, kdy společnost od svého založení podporovala dárcovství svých zaměstnanců a akcionáři RSJ sami věnovali velké částky na dobročinnost, vyústil v roce 2014 v založení Nadace RSJ. Pro naši podporu preferujeme dlouhodobé projekty s širším společenským dopadem a s komplexním přístupem k danému tématu.

RSJ Foundation

V Nadaci RSJ pomáháme myslet jinak. Chceme, aby přemýšlivé děti vyrůstaly v inspirativním prostředí a mohly naplno rozvíjet svou osobnost, intelekt, nadání. Proto podporujeme zdravý psychosociální vývoj dětí, usilujeme o systémové změny ve vzdělávání a rozvíjíme filantropii.

Pomáháme šířit osvětu, podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a aktivity, které propojují různorodá témata a usnadňují šíření nových poznatků a zkušeností. Usilujeme o to, aby podporované organizace měly v Nadaci RSJ oporu a mohly se soustředit na vlastní poslání.

Dále se zaměřujeme na rozvoj akademické excelence mladých lidí v oborech blízkých RSJ, zejména tedy v matematice, informatice a ekonomii. V roce 2018 jsme naši mnohaletou spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy stvrdili podpisem Deklarace o spolupráci.

Od roku 2014 Nadace RSJ podpořila projekty v celkové hodnotě více než 100 milionů korun. V roce 2021 jsme se zavázali k 10leté podpoře organizace Učitel naživo.

Firemní kultura darování

Důležitou součástí firemní kultury skupiny RSJ je zaměstnanecká dobročinnost. Chuť darovat část výdělku těm, kteří potřebují pomoc, u našich spolupracovníků z RSJ každoročně roste.

Zaměstnanci pravidelně věnují své finanční prostředky několika neziskovým dobročinným organizacím, které si sami vybrali v demokratickém hlasování. Ke každé darované koruně přidává společnost RSJ další tři. Zaměstnanci v současnosti podporují prostřednictvím Nadace RSJ následující neziskové organizace:

 • Helppes
  Výcvik asistenčních psů.
 • Fond ohrožených dětí
  Klokánky – přechodná rodinná péče.
 • Nadace Leontinka
  Pomoc dětem se zrakovým postižením.
 • Nadace Národ dětem
  Pomoc dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol.
 • Parent Project
  Pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku.
 • Smiling Crocodile
  Mateřská a základní škola pro děti s kombinovaným postižením.

Ostatní podporované projekty

Nadace RSJ, vedle svého zaměření na klíčové oblasti, pomáhala či pomáhá finančními prostředky i neziskovým organizacím, jejichž hodnoty, zejména odvahu a zodpovědnost, vyznáváme. Patří mezi ně například Nadační fond proti korupci, České centrum Mezinárodního PEN klubu nebo Dialog Jesennius – Centrum informací pro onkologické pacienty. Významná podpora byla po dlouhá léta věnována také Nadačnímu fondu Neuron na podporu vědy.

Společnost RSJ podporuje také aktivity v oblasti umění a kulturního rozvoje, např. národní festival Smetanova Litomyšl, Institut Bohuslava Martinů, multižánrový mezinárodní hudební festival Struny podzimu (nyní Prague Sounds), nebo Nadační fond Magdaleny Kožené, který podporuje systém vzdělávání českých základních uměleckých škol. Jedním z hlavních projektů této nadace je stipendijní program MenART, jehož je společnost RSJ patronem.