Filantropie a společenská odpovědnost

RSJ je od svého počátku společensky odpovědnou firmou. Snažíme se rozvíjet filantropii v České republice a podporovat neziskové organizace a projekty, které mají celospolečenský význam. Tento záměr, kdy společnost od svého založení podporovala dárcovství svých zaměstnanců a akcionáři RSJ sami věnovali velké částky na dobročinnost, vyústil v roce 2014 v založení Nadace RSJ. Pro naši podporu preferujeme dlouhodobé projekty s širším společenským dopadem a s komplexním přístupem k danému tématu.

RSJ Foundation

Nadaci RSJ pomáháme myslet jinak. Chceme, aby přemýšlivé děti vyrůstaly v inspirativním prostředí a mohly naplno rozvíjet svou osobnost, intelekt, nadání. Proto podporujeme zdravý psychosociální vývoj dětí, usilujeme o systémové změny ve vzdělávání a rozvíjíme filantropii.

Pomáháme šířit osvětu, podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a aktivity, které propojují různorodá témata a usnadňují šíření nových poznatků a zkušeností. Usilujeme o to, aby podporované organizace měly v Nadaci RSJ oporu a mohly se soustředit na vlastní poslání.

Dále se zaměřujeme na rozvoj akademické excelence mladých lidí v oborech blízkých RSJ, zejména tedy v matematice, informatice a ekonomii. V roce 2018 jsme naši mnohaletou spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy stvrdili podpisem Deklarace o spolupráci.

Od roku 2014 Nadace RSJ podpořila projekty v celkové hodnotě více než 150 milionů korun. V roce 2021 jsme se zavázali k 10leté podpoře organizace Učitel naživo.

Firemní kultura darování

Důležitou součástí firemní kultury skupiny RSJ je zaměstnanecká dobročinnost. Chuť darovat část výdělku těm, kteří potřebují pomoc, u našich spolupracovníků z RSJ každoročně roste.

Zaměstnanci pravidelně věnují své finanční prostředky několika neziskovým dobročinným organizacím, které si sami vybrali v demokratickém hlasování. Ke každé darované koruně přidává společnost RSJ další tři. Zaměstnanci v současnosti podporují prostřednictvím Nadace RSJ následující neziskové organizace:

 • Helppes
  Výcvik asistenčních psů.
 • Fond ohrožených dětí
  Klokánky – přechodná rodinná péče.
 • Nadace Leontinka
  Pomoc dětem se zrakovým postižením.
 • Nadace Národ dětem
  Pomoc dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol.
 • Parent Project
  Pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku.
 • Smiling Crocodile
  Mateřská a základní škola pro děti s kombinovaným postižením pomáhá dětem překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání.
 • Dětské krizové centrum
  Pomoc ohroženým dětem a dospívajícím.
 • Linka bezpečí
  Bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problémů.
 • Nevypusť duši
  Prevence a péče o duševní zdraví.

Ostatní podporované projekty

Nadace RSJ, vedle svého zaměření na klíčové oblasti, pomáhala či pomáhá finančními prostředky i neziskovým organizacím, jejichž hodnoty, zejména odvahu a zodpovědnost, vyznáváme. Patří mezi ně například Nadační fond proti korupci, České centrum Mezinárodního PEN klubu nebo Dialog Jesennius – Centrum informací pro onkologické pacienty. Významná podpora byla po dlouhá léta věnována také Nadačnímu fondu Neuron na podporu vědy.

Investiční společnost RSJ podporuje také aktivity v oblasti umění a kulturního rozvoje, např. národní festival Smetanova Litomyšl, Institut Bohuslava Martinů, multižánrový mezinárodní hudební festival Struny podzimu (nyní Prague Sounds), nebo projekt MenART, stipendijní program určený dětem a studentům nadaným v uměleckých oborech a jejich pedagogům, jehož je RSJ Investments hrdým patronem.
Více informací se dočtete zde.