Filantropie a společenská odpovědnost

RSJ je od svého počátku společensky odpovědnou firmou. Snažíme se rozvíjet mecenášství v České republice a podporovat neziskové organizace a projekty, které mají celospolečenský význam. Tento záměr, kdy společnost od svého založení podporovala dárcovství svých zaměstnanců a akcionáři RSJ sami věnovali velké částky na dobročinnost, vyústil v roce 2014 v založení Nadace RSJ. Pro naši podporu preferujeme dlouhodobé projekty s širším společenským dopadem a s komplexním přístupem k danému tématu.

RSJ Foundation

V Nadaci RSJ pomáháme myslet jinak. Podporujeme organizace zejména v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Zvlášť vítáme ty, které k dobré praxi přinášejí i nový pohled na věc.

Klíčovým tématem je pro nás oblast zdravého bio-psycho-sociálního vývoje dětí a jejich vzdělávání. Pomáháme šířit osvětu věnovanou péči o duševní zdraví dětí a mládeže. Podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a aktivity, které propojují témata a usnadňují průnik vhodných poznatků do nových míst. Hledáme komplexní řešení, která lze uplatnit v praxi.

Dále se zaměřujeme na rozvoj akademické excelence mladých lidí v oborech blízkých RSJ, zejména tedy v matematice, informatice a ekonomii. V roce 2018 jsme tak například naši mnohaletou spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy stvrdili podpisem Deklarace o spolupráci.

Od roku 2015 Nadace RSJ podpořila projekty v celkové hodnotě více než 95 mil. Kč.

Zaměstnanecká dobročinnost

Zaměstnanci RSJ si sami formou hlasování vybírají společnosti s dobročinnými záměry a podporují je ze svých firemních benefitů. RSJ částku, kterou se zaměstnanci zaváží věnovat, čtyřnásobí. Zaměstnanci v současnosti podporují prostřednictvím Nadace RSJ následující neziskové organizace:

 • Helppes
  Výcvik asistenčních psů.
 • Fond ohrožených dětí
  Klokánky – přechodná rodinná péče.
 • Nadace Leontinka
  Pomoc dětem se zrakovým postižením.
 • Nadace Národ dětem
  Pomoc dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol.
 • Parent Project
  Pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku.
 • Smiling Crocodile
  Mateřská a základní škola pro děti s kombinovaným postižením.

Ostatní podporované projekty

Nadace RSJ vedle svého zaměření na klíčové oblasti pomáhá finančními prostředky i neziskovým organizacím, jejichž hodnoty, zejména odvahu a zodpovědnost, vyznáváme. Patří mezi ně například Nadační fond proti korupci, České centrum Mezinárodního PEN klubu nebo Dialog Jesennius - Centrum informací pro onkologické pacienty.

Významná podpora je po dlouhá léta věnována také Nadačnímu fondu Neuron na podporu vědy.

Společnost RSJ podporuje také aktivity v oblasti umění a kulturního rozvoje, např. multižánrový mezinárodní hudební festival Struny podzimu, Institut Bohuslava Martinů nebo Nadační fond Magdaleny Kožené, který podporuje systém vzdělávání českých základních uměleckých škol.