Industry

RSJ Industry je diverzifikovaný fond fondů orientovaný na investice do výrobního průmyslu a souvisejících služeb převážně v České republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy (CEE).

Investiční filozofie

V měřítku zemí EU je region CEE z pohledu private equity (PE) fondů stále podinvestovaný s přijatelnými valuacemi podniků. Mnoho firem řeší problém nástupnictví či dosáhlo svého maxima velikosti podniku z hlediska schopností expanze a možností zakladatelů. Tyto příležitosti vykazují vysoký potenciál pro zhodnocení.

  • Aktivně spravovaný fond investující do PE fondů v ČR.
  • Koinvestice do vybraných investičních příležitostí společně se zainvestovanými PE fondy i s dalšími fondy v ČR.
  • Diverzifikace portfolia díky vyššímu množství investic přes několik fondů.
  • Díky koninvesticím vyšší výnos na úrovni fondu.

Investiční kritéria

  • Fondy se silným a zkušeným managementem s prokazatelnými výsledky.

  • Orientace na investiční příležitosti s vysokým potenciálem po dodání dodatečného kapitálu.

  • Dlouhodobý investiční horizont 10 let.


  • Možnost koinvestic.

  • Zaměření na střední a východní Evropu.

RSJ Industry je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

Projekty

ARX 1

Lokalita Praha, Česká republika
Datum investice 2017
Stav Aktivní
Webové stránky

ARX je přední private equity investor aktivní na trzích střední Evropy.


Logo ARX

Central Europe Industry Partners 2

Lokalita Praha, Česká republika
Datum investice 2017
Stav Aktivní
Webové stránky

Central Europe Industry Partners je z Prahy řízená investiční společnost orientovaná primárně na výrobní průmysl a přidružené obory.

CEIP

ESPIRA Investments 3

Lokalita Praha, Česká republika
Datum investice 2017
Stav Aktivní
Webové stránky

ESPIRA Investments je private equity společnost investující růstový kapitál do malých a středních podniků (SME) v regionu střední Evropy.

Espira

STS Olbramovice 4

Lokalita Praha, Česká republika
Datum investice 2017
Stav Aktivní
Webové stránky

STS Olbramovice je tradiční český výrobce zemědělských strojů. RSJ Industry koinvestoval tuto investici společně s menším českým private equity fondem Skylimit Industry.

Olbramovice

Genesis 5

Lokalita Praha, Česká republika
Datum investice Q4 2019
Stav Aktivní
Webové stránky

Investice do růstově orientovaného fondu Genesis Growth Equity.

Genesis

ESS inc. 6

Lokalita USA
Datum investice Q3 2019
Stav Aktivní
Webové stránky

ESS inc. je výrobce vysokokapacitních průtočných baterií. Společnost je v růstové fázi, kdy škáluje výrobu a dodává baterie do celého světa i do střední Evropy, kde ESS inc. uzavřela několik obchodních partnerství.

ESS