Povinně uveřejňované informace

Na tomto místě naleznete důležité informace a dokumenty RSJ Investments.

V případě dotazů k povinným informacím pište prosím na adresu info@rsj.com.

1. Důležité informace

RSJ Investments investiční společnost a.s.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
CZ 110 00 Praha 1
IČO 053 57 225
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 21826.

Povolení k činnosti investiční společnosti

RSJ Investments SICAV a.s.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
CZ 110 00 Praha 1
IČO 247 04 415
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 16313.

Zapsaná do seznamu ČNB jako fond kvalifikovaných investorů

RSJ PE SICAV a.s.
Florentinum
Na Florenci 2116/15, 
CZ 110 00 Praha 1
IČO 092 38 859
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25384.

Zapsaná do seznamu ČNB jako fond kvalifikovaných investorů

Politika řízení střetu zájmů
Politika výkonu hlasovacích práv
Časový rozvrh provozního dne
Reklamační řád
Politika provádění pokynů a obchodů
Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti
Prohlášení o nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti
Informace pro oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů