Povinně uveřejňované informace

Na tomto místě naleznete důležité informace a dokumenty RSJ Investments.

V případě dotazů k povinným informacím pište prosím na adresu info@rsj.com.

1. Důležité informace

RSJ Investments investiční společnost a.s.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
CZ 110 00 Praha 1
IČO 053 57 225
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 21826.

Povolení k činnosti investiční společnosti

RSJ Investments SICAV a.s.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
CZ 110 00 Praha 1
IČO 247 04 415
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 16313.

Zapsaná do seznamu ČNB jako fond kvalifikovaných investorů

RSJ PE SICAV a.s.
Florentinum
Na Florenci 2116/15, 
CZ 110 00 Praha 1
IČO 092 38 859
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25384.

Zapsaná do seznamu ČNB jako fond kvalifikovaných investorů

Politika řízení střetu zájmů
Politika výkonu hlasovacích práv
Časový rozvrh provozního dne
Reklamační řád
Politika provádění pokynů a obchodů
Informace pro oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů
Informace o umístění kapitálu

2. Výroční zprávy

RSJ Investments investiční společnost a.s.

Výroční zpráva 2022–2023 (1. 1. 2022 – 30. 9. 2023)
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020

RSJ Investments SICAV a.s.

Výroční zpráva (1. 4. 2022 – 31. 3. 2023)
Výroční zpráva (1. 4. 2021 – 31. 3. 2022)
Výroční zpráva (1. 4. 2020 – 31. 3. 2021)

RSJ PE SICAV a.s.

Výroční zpráva 2023
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020 (10. 6. 2020 – 31. 12. 2020)

RSJ Prop SICAV a.s.

Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020

3. Informace související s udržitelností

Politika udržitelnosti