Povinně uveřejňované informace

Na tomto místě pravidelně zveřejňujeme povinné informace obchodníka s cennými papíry.

Naleznete zde důležité informace o společnosti, například licenci od ČNB, výroční zprávy a povinné informace ke každému čtvrtletí (aktuální přehled povinných informací).

V případě dotazů k povinným informacím pište prosím na adresu info@rsj.com.

1. Důležité informace

Informace o společnosti

RSJ Custody s.r.o.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
CZ 110 00 Praha 1
IČO 026 03 900
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 220809.

Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

Vybrané dokumenty a řády obchodníka s cennými papíry

Předobchodní informace
Politika provádění pokynů
Politika střetu zájmů
Časový rozvrh provozního dne
Reklamační řád

3. Povinné informace za čtvrtletí

Informační povinnost za čtvrtletí v roce 2022

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za I. čtvrtletí 2022

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 31. 3. 2022 SDAT (29. 4. 2022)


Informační povinnost za čtvrtletí v roce 2021

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za IV. čtvrtletí 2021

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 31. 12. 2021 SDAT auditováno (28. 4. 2022)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2021 (28. 4. 2022)

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za III. čtvrtletí 2021

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 30.9.2021 SDAT (12. 11. 2021)
Povinně uveřejňované informace k 30.9.2021 - 1. část (12. 11. 2021)

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za II. čtvrtletí 2021

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 30. 6. 2021 SDAT (5. 8. 2021)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2021 - 1. část (5. 8. 2021)

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za I. čtvrtletí 2021

Kapitál a rizikové expozice k 31. 3. 2021 SDAT (30. 4. 2021)
Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 31. 3. 2021 SDAT (30. 4. 2021)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2021 - 1. část (13. 5. 2021)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2021 - 2. část (13. 5. 2021)


Informační povinnost za čtvrtletí pro ostatní roky

4. Best execution

Best execution 2021

Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017565) 2021
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017565) 2021 Profesionální klient
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017565) 2021 Neprofesionální klient
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017576) 2021
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017576) 2021 Profesionální klient
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017576) 2021 Neprofesionální klient

Best execution 2020

Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017565) 2020
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017576) 2020

Best execution 2019

Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017565) 2019
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017576) 2019

Best execution 2018

Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017565) 2018
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017576) 2018

Best execution 2017

Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017565) 2017
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017576) 2017