Povinně uveřejňované informace

Na tomto místě pravidelně zveřejňujeme povinné informace obchodníka s cennými papíry.

Naleznete zde důležité informace o společnosti, například licenci od ČNB, výroční zprávy a povinné informace ke každému čtvrtletí (aktuální přehled povinných informací).

V případě dotazů k povinným informacím pište prosím na adresu info@rsj.com.

1. Důležité informace

Informace o společnosti

RSJ Custody s.r.o.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
CZ 110 00 Praha 1
IČO 026 03 900
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 220809.

Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

Vybrané dokumenty a řády obchodníka s cennými papíry

Předobchodní informace

Politika provádění pokynů (platné od 2. 5. 2023)
Politika střetu zájmů (platné od 29. 4. 2024)
Časový rozvrh provozního dne
Reklamační řád (platné od 2. 5. 2023)

Informace pro oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů

Předchozí verze dokumentů.

3. Povinné informace

Informační povinnost v roce 2022

Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2023 (2024-04-30)

Informační povinnost v roce 2022

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za IV. čtvrtletí 2022

Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2022 (2023-04-27)

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za I. čtvrtletí 2022

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 31. 3. 2022 SDAT (2022-04-29)


Informační povinnost za čtvrtletí v roce 2021

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za IV. čtvrtletí 2021

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 31. 12. 2021 SDAT auditováno (2022-04-28)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2021 (2022-04-28)

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za III. čtvrtletí 2021

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 30.9.2021 SDAT (2021-11-12)
Povinně uveřejňované informace k 30.9.2021 - 1. část (2021-11-12)

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za II. čtvrtletí 2021

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 30. 6. 2021 SDAT (2021-08-05)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2021 - 1. část (2021-08-05)

Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za I. čtvrtletí 2021

Kapitál a rizikové expozice k 31. 3. 2021 SDAT (2021-04-30)
Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 31. 3. 2021 SDAT (2021-04-30)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2021 - 1. část (2021-05-13)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2021 - 2. část (2021-05-13)


Informační povinnost za čtvrtletí pro ostatní roky

4. Best execution

Best execution 2023

Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565)
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565) Profesionální klient
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565) Neprofesionální klient
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017/576)
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017/576) Profesionální klient
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017/576) Neprofesionální klient

Best execution 2022

Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565)
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565) Profesionální klient
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565) Neprofesionální klient
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017/576)
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017/576) Profesionální klient
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení (čl. 3 Nařízení 2017/576) Neprofesionální klient


Best execution za ostatní roky