Profil fondu

Investiční fond RSJ Prop SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů s jedním podfondem – RSJ Prop Podfond.

Byl založen v roce 2019 a obchodování na burzách s majetkem fondu bylo zahájeno v roce 2020. Je obhospodařován společností RSJ Asset Management investiční společnost a.s., která deleguje obhospodařování jeho portfolia na obchodníka s cennými papíry RSJ Securities a.s.

Povinné informace

Na tomto místě naleznete důležité informace a dokumenty RSJ Prop.

V případě dotazů k povinným informacím pište prosím na adresu info@rsj.com.

Důležité informace

RSJ Prop SICAV a.s.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
CZ 110 00 Praha 1
IČO 079 70 358
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 24268.

Zapsaná do seznamu ČNB jako fond kvalifikovaných investorů