Profil společnosti

RSJ Asset Management investiční společnost a.s. obhospodařuje investiční fond RSJ Prop SICAV a.s., který je fondem kvalifikovaných investorů s podfondem RSJ Prop Podfond.

RSJ Asset Management investiční společnost a.s. zahájila svou činnost v r. 2022, kdy také převzala obhospodařování investičního fondu RSJ Prop SICAV a.s., resp. jeho jediného podfondu RSJ Prop Podfond.

V podfondu RSJ Prop se společnost zaměřuje na zhodnocování majetku pomocí algoritmického obchodování (algorithmic trading), kdy se k obchodování používají počítačové modely.

Společnost je zaměřena na obhospodařování majetku investovaného úzkým okruhem akcionářů z řad spoluzakladatelů a pracovníků společnosti RSJ Securities a.s. Společnost nepřijímá klienty ze zemí mimo EU.

Představenstvo investiční společnosti

Libor Winkler

portfolio manažer

Michal Šaňák

risk manažer

Dozorčí rada investiční společnosti

Jan Dezort

Daniela Doležalová

Jakub Petrásek

Novinky