Real Estate II

RSJ Real Estate II se zaměřuje na investice do komerčních nemovitostí za účelem výnosu z nájmu.

Investiční filozofie

Vyhledáváme komerční nemovitosti s bonitními nájemci, stabilním příjmem z nájmu a dlouhodobou trvalou hodnotou. Cílem je dosažení odpovídajícího výnosu při přiměřené míře rizika.

Investiční kritéria

  • Investice do kvalitních produktů v EUR.

  • Primárně kanceláře, nákupní centra a logistické nemovitosti.

  • Zaměření na středoevropské trhy.

  • Cílová výnosnost 5 % IRR (vnitřní výnosové procento) p. a.

  • Minimální objem transakce EUR 5 milionů.

  • Investiční horizont 7+ let.

     

     

RSJ Real Estate II je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

Projekty

Centrum Pivovar Děčín

Centrum Pivovar Děčín
Umístění Děčín, Česká republika
Datum investice Q3 2012
Stav Aktivní
Webové stránky

Revitalizace starého děčínského pivovaru a jeho přeměna na multifunkční centrum s pronajímatelnou plochou. Součástí centra je i stylová restaurace s minipivovarem.Centrum Pivovar Děčín - logo