Real Estate II

RSJ Real Estate II se zaměřuje na investice do komerčních nemovitostí za účelem výnosu z nájmu.

Investiční filozofie

Vyhledáváme komerční nemovitosti s bonitními nájemci, stabilním příjmem z nájmu a dlouhodobou udržitelnou hodnotou. Cílem je dosažení odpovídajícího výnosu při přiměřené míře rizika.

Investiční kritéria

  • Investice do kvalitních produktů v EUR.

  • Primárně kanceláře, nákupní centra a logistické nemovitosti.

  • Zaměření na středoevropské trhy.

  • Cílová výnosnost 5 % IRR (vnitřní výnosové procento) p. a.

  • Minimální objem transakce EUR 5 milionů.

  • Investiční horizont 7+ let.

     

     

RSJ Real Estate II je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

Projekty

Centrum Pivovar Děčín 1

Centrum Pivovar Děčín
Lokalita Děčín, Česká republika
Datum investice Q3 2019
Stav Aktivní
Webové stránky

Revitalizace starého děčínského pivovaru a jeho přeměna na multifunkční centrum s pronajímatelnou plochou. Součástí centra je i stylová restaurace s minipivovarem.Centrum Pivovar Děčín - logo