Agro

RSJ Agro investuje do zemědělských podniků rostlinné i živočišné výroby v konvenčním i eko režimu. Mezi naše projekty patří například Zemědělská společnost Mlázovice či Zemědělský podnik František Král Organic.

Investiční filozofie

Zaměřujeme se na akvizici a následný dlouhodobý provoz zemědělských podniků orientovaných na konvenční zemědělskou výrobu. Konkrétně výrobu obilnin a živočišnou výrobu v podobě produkce masného skotu a to jak v konvečním tak i eko režimu. Důraz klademe na využití moderních zemědělských postupů šetrných k půdě a zamezujícím její erozi.

Investiční kritéria

 • Nízkoriziková lokalita jedné z hlavních produkčních oblastí ČR.

 • Vhodný mix vlastních a propachtovaných pozemků s dlouhodobými smlouvami.

 • Možnost zlepšení řízení a zavedení moderních zemědělských technologií.

 • Menší až střední zemědělské podniky (1 000-3 000 ha osevní plochy) s potenciálem pro expanzi a další akvizice.

RSJ Agro je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

 

Projekty

Zemědělská společnost Mlázovice 1

Zemědělská společnost Mlázovice
Lokalita Královéhradecký kraj, Česká republika
Datum investice Q1 2018
Stav Aktivní

Zemědělská společnost Mlázovice je zemědělský podnik obhospodařující 1 387 ha ve východních Čechách. Součástí podniku je i chov masného skotu plemena Charolais a Simentál.

Kontakt

 • Žaneta Hlídková
  Jednatelka                                                                                                            
  zaneta.hlidkova@rsj.com 
  M +420 607 199 484

 • Jana Gorylová
  Evidence pozemků, správa pachtovních smluv

  jana.gorylova@rsj.com
  M +420 732 179 036

František Král Organic 2

Lokalita Břeclav, Česká republika
Datum investice Q4 2019
Stav Aktivní
Webové stránky
Zemědělský podnik František Král Organic obhospodařuje přes 1 300 ha na jižní Moravě. Soustředí se na produkci pšenice, sóji, slunečnice a dalších polních plodin v BIO kvalitě.