Agro

RSJ Agro investuje do zemědělských podniků rostlinné i živočišné výroby. Mezi naše projekty patří například Zemědělská společnost Mlázovice či zemědělský podnik František Král, organic.

Investiční filozofie

Zaměřujeme se na akvizici a následný dlouhodobý provoz zemědělských podniků orientovaných na konvenční zemědělskou výrobu. Konkrétně výrobu obilnin a živočišnou výrobu v podobě produkce masného skotu. Důraz klademe na využití moderních zemědělských postupů zamezujícím její erozi.

Investiční kritéria

  • Nízkoriziková lokalita jedné z hlavních produkčních oblastí ČR.

  • Vhodný mix vlastních a propachtovaných pozemků s dlouhodobými smlouvami.

  • Možnost zlepšení řízení a zavedení moderních zemědělských technologií.

  • Menší až střední zemědělské podniky (1 000-3 000 ha osevní plochy) s potenciálem pro expanzi a další akvizice.

RSJ Agro je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

 

Projekty

Zemědělská společnost Mlázovice

Zemědělská společnost Mlázovice
Umístění Královéhradecký kraj, Česká republika
Datum investice Q1 2018
Stav Aktivní
Webové stránky

Zemědělská společnost Mlázovice je zemědělský podnik obhospodařující 1 387 ha ve východních Čechách. Součástí podniku je i chov masného skotu plemena Charolais a Simentál.

Kontakt

František Král, organic

Umístění Břeclav, Česká republika
Datum investice Q4 2019
Stav Aktivní
Webové stránky

Zemědělský podnik František Král, organic obhospodařuje přes 1 300 ha na jižní Moravě. Soustředí se na produkci pšenice, sóji, slunečnice a dalších polních plodin v BIO kvalitě.