Organic

RSJ Organic investuje především do ekologického zemědělství v České republice, zejména do společností, které hospodaří na půdě vlastněné podfondem RSJ Land nebo na půdě vlastní. Tato strategie zaručuje stabilní výnosy bez ohledu na momentální ceny půdy.

Investiční filozofie

Chceme hospodařit ekologickým způsobem, který v českém zemědělství nyní není typický, což nám dává velký tržní prostor na odbyt produkce. Zaměřujeme se na produkci zdravých a čistých potravin a na metody ekologického pěstování, jež jsou šetrné k životnímu prostředí. V našich projektech preferujeme roli vedoucího investora.

Jsme spoluinvestorem platformy MyFoodCentre, která se zaměřuje na investice do producentů a výrobců prémiových potravin v ČR.

Investiční kritéria

  • Management se zkušeností v zemědělství.

  • Důraz na ekologicky pěstovanou zemědělskou produkci s vysokým tržním potenciálem.

  • Synergie s jiným projekty v rámci RSJ Investments.

  • Zaměření na Českou republiku.

  • Trvale udržitelný rozvoj.

  • Ochrana půdy a krajiny.

RSJ Organic je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

Projekty

Biofarma Skřeněř

Biofarma Skřeněř
Lokalita Skřeněř, Česká republika
Datum investice Q1 2015
Stav Dokončeno Q2 2022

Farma je zaměřena na pěstování polní, zejména kořenové, zeleniny v bio kvalitě. Navazujeme na tradiční plodiny, které jsou pro tamní krajinu přirozené – mrkev, zelí, brambory, dýně apod. Vysadili jsme nové sady jabloní a hrušní. Vybudovali moderní chlazený sklad na dlouhodobé skladování kořenové zeleniny. K zavlažování využíváme vlastní rybník.

Logo Biofarma Skřeněř

Biofarma Olešná

Biofarma Olešná
Lokalita Olešná, Česká republika
Datum investice Q4 2014
Stav Aktivní
Webové stránky

V Olešné se soustředíme na pěstování teplomilných druhů zeleniny, zejména ve skleněných a fóliových objektech. Specializací jsou různé druhy paprik, rajčat, okurky, lilky, cukety, kedlubny, saláty a bylinky. Farma se nachází v čistém prostředí bývalé lesní školky. Její součástí je rybník, který využíváme k zavlažování.


Logo Biofarma Olešná

Platforma MyFoodCentre

Lokalita Česká republika
Datum investice Q4 2017
Stav Aktivní

V roce 2017 jsme spoluzaložili platformu MyFoodCentre jako odbytově investiční skupinu kapitálově vstupující do malých a středních podniků se zaměřením na výrobu, zpracování, pěstování či prodej bio, farmářských a prémiových produktů. Smyslem této „platformy“ je formování konkurenceschopné protiváhy k průmyslové velkovýrobě dominantních konglomerátů.