Povinně uveřejňované informace

Na tomto místě pravidelně zveřejňujeme povinné informace.

1. Důležité informace

Informace o společnosti

RSJ Asset Management investiční společnost a.s.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
CZ 110 00 Praha 1
IČO 17149509
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 27294.

Vybrané dokumenty a řády

Politika provádění pokynů a obchodů
Politika řízení střetu zájmů
Reklamační řád
Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti
Prohlášení o nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti
Informace pro oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů

2. Výroční zprávy

RSJ Asset Management investiční společnost a.s. 

Výroční zpráva 2023
Výroční zpráva 2022

RSJ Prop SICAV a.s.

Výroční zpráva 2023
Výroční zpráva 2022