Profil společnosti

RSJ Securities je plně licencovaným obchodníkem s cennými papíry pod dohledem České národní banky.

Společnost poskytuje investiční služby a provádí asset management – spravuje zejména majetek dalších subjektů v rámci skupiny. Společnost nepřijímá klienty ze zemí mimo EU.

Jako správce majetku působí společnost především na světových derivátových burzách v Londýně, Chicagu, New Yorku, Frankfurtu nad Mohanem a Tokiu. Zde obchoduje s futures kontrakty na úrokové míry, státní obligace, akciové indexy, měnové kurzy a energetické komodity. Na některých trzích patří RSJ Securities mezi největší obchodníky.

Společnost se specializuje na takzvané algoritmické obchodování (algorithmic trading), kdy se k obchodování používají počítačové modely: taková činnost vyžaduje práci týmu špičkových matematiků, statistiků a programátorů, kteří obchodní modely vymýšlejí, programují, vyvíjejí a kontrolují. Aby byl kontakt s burzami co nejefektivnější, využívá se vysoce moderní technologická infrastruktura, která mimo jiné zahrnuje umísťování vlastních počítačů přímo na burzy (co-location).

Při obchodování na burzách se RSJ Securities zaměřuje především na strategii vytváření trhů (market making), kdy obchodník současně nabízí prodej a nákup finančního aktiva. Díky této činnosti je snazší a levnější aktivum na trhu zobchodovat. Zvyšuje se likvidita trhů a zužují se spready, tj. rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou.

RSJ Securities byla na londýnské burze ICE Futures Europe jmenována oficiálním tvůrcem trhu se závazkem tuto roli vykonávat po téměř celý obchodní den. Tuto pro trhy důležitou funkci plní také na chicagské burze CME. RSJ Securities je dále členem a významným obchodníkem derivátové burzy Eurex se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem.

Členství

Asociace pro kapitálový trh České republiky

Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) sdružuje nejvýznamnější tuzemské investiční společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v ČR a další subjekty, které poskytují služby v oblasti kolektivního investování. AKAT napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Členové asociace se řídí Stanovami a Etickým kodexem. Asociace také usiluje o rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování v ČR. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet povědomí, znalost a důvěryhodnost v oblasti kolektivního investování.

Evropská asociace obchodníků s vlastním kapitálem

Evropská asociace obchodníků s vlastním kapitálem (EPTA, European Principle Traders Association) byla založena v červnu roku 2011 jako součást americké profesní asociace FIA (Futures Industry Association). EPTA sdružuje přes dvacet evropských společností a jejím cílem jsou transparentní, stabilní a bezpečné trhy, na kterých vládne zdravá soutěživost a rovnost šancí. Aktivně se podílí na přípravě nové evropské legislativy týkající se finančních trhů. Současně vydává pro své členy soubory zásad, jak zmenšit riziko destabilizace trhů. EPTA se také snaží prohloubit dialog s médii, akademickou sférou, zákonodárci a regulatorními úřady. RSJ Securities je členem EPTA od roku 2011.

ICE Futures Europe (dříve Liffe)

ICE Futures Europe, dříve známá jako Liffe (London International Financial Futures and Options Exchange), je jedna z nejvýznamnějších evropských burz s futures kontrakty. Vznikla v roce 1982 a sídlí v Londýně. Dříve patřila do skupiny Euronext, kterou v roce 2007 koupila newyorská burza (NYSE). Později samu NYSE získala burza ICE a přejmenovala ji na ICE Futures Europe. RSJ Securities je členem burzy od roku 2005 a působí zde jako oficiální tvůrce trhu.

Eurex

Derivátová burza Eurex, která spadá pod Deutsche Börse, sídlí ve Franfurtu nad Mohanem. Burza vznikla v roce 1998 sloučením Deutsche Terminbörse (DTB) a Swiss Options and Financial Futures (Soffex). Eurex je jasnou jedničkou mezi evropskými derivátovými burzami. RSJ Securities se stala jejím členem v roce 2009 jako vůbec první česká společnost.

Představenstvo

Bronislav Kandrík

CEO
Strategické řízení firmy
Hlavní trader

Michal Šaňák

Vedoucí technologického zázemí

Anton Tyutin

Kvantitativni analýza a
matematické modelování
Řízení rizik

Náš tým

Petr Altman

Vedoucí programátor obchodního systému

Jakub Petrásek

Vedoucí matematicko-
analytického oddělení

Martin Sikora

Zástupce vedoucího
matematicko-analytického
oddělení

Kamil Nekula

Zástupce hlavního tradera

Dozorčí rada

Libor Winkler

Jan Dezort

Jakub Petrásek