Gradus

RSJ Gradus se zaměřuje na investice v oblasti life science respektive aplikovaný výzkum v oblasti zdravotnictví. Podfond investuje zejména do nově nebo nedávno vzniklých technologických společností (seed money). Vyhledává startupy s převratnými terapeutickými metodami. Důraz klade na oblasti, které zatím současné zdravotnictví uspokojivě nevyřešilo.

Investiční filozofie

RSJ Gradus investuje výhradně do oblastí, kde disponujeme hlubokou znalostí problematiky a které stojí na okraji zájmu tradičních fondů rizikového kapitálu (venture funds). Jsme dlouhodobými investory a úzce spolupracujeme s managementem společností, do nichž investujeme. V našich projektech preferujeme roli vedoucího investora.

Investiční kritéria

  • Kvalitní management.

  • Potenciál pozdějšího prodeje společnosti.

  • Unikátní technologie.

  • Jasně definovaný klinický cíl, případně synergie s dalšími společnostmi v rámci portfolia.

  • Zaměření na USA a EU.

RSJ Gradus je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.