Angel Tech

RSJ Angel Tech se zaměřuje na VC fondy, které investují do startupů hned od prvního dne a jsou tedy s nimi od jejich úplných začátků. Funguje jako fond fondů.

Investiční filozofie

Hlavní myšlenkou, kterou RSJ Angel Tech zosobňuje je posouvání hranic, ať už těch technologických, tak těch zeměpisných. Velká část kapitálu fondu je investována do vertikálně specializovaných VC fondů, primárně v oblastech spadajících pod pojem DeepTech, pod který patří témata jako umělá inteligence, blockchain, či biotech. Zároveň máme tezi pro fondy zaměřující se na východní Evropu, a samozřejmě rádi v portfolio přivítáme i fondy se zaměřením na vanilla B2B SaaS investování za předpokladu zářné minulosti jejich zakladatelů. V případě RSJ Angel Tech se díváme primárně na evropské fondy pod 40 mil. EUR.

Investiční kritéria

  • Expertíza investorů v souladu se zaměřením fondu.

  • Evropské fondy o velikosti měnší než 40 mil. EUR.

  • Jasná přidaná hodnota fondu pro startupy.

RSJ Angel Tech je otevřeným podílovým fondem obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

Projekty

Browder Capital III

Lokalita Silicon Valley, Spojené státy
Datum investice 2022
Stav Aktivní
Webové stránky

Joshua Browder, zakladatel a jediný partner fondu, je zároveň zakladatel a CEO startupu DoNotPay, který byl založen v roce 2015. Kombinování těchto dvou věcí mu umožňuje být velice nápomocným pro zakladatele, díky čemuž se Joshua často dostává i do beznadějně přeplněných investičních kol. Z jeho dalších aktivit lze vypíchnout například stadium informatiky na Stanfordu, ze kterého před pár lety odešel, nebo jeho úloha ve výběrové komisi program Thiel Fellowship.

Browder Capital Investor Profile: Portfolio & Exits | PitchBook

Inflection Mercury Fund

Lokalita Berlín, Německo
Datum investice 2021
Stav Aktivní
Webové stránky

Alex Lange, jediný partner ve fondu Inflection, se rozhodl pro založení svého vlastního fondu, který investuje do projektů na blockchainu poté, co se touto vertikálou zabýval řadu let ve fondech Earlybird a Index Ventures. Alex je velkým zastáncem decentralizace a soukromí, a pohybuje se v blockchainovém ekosystému již od roku 2015.

Inflection - Crunchbase Investor Profile & Investments

Lunar Ventures I

Lokalita Berlín, Německo
Datum investice 2021
Stav Aktivní
Webové stránky

Lunar Ventures jsou první v pořadí fondů, jimž volají zakladatelé technologicky komplexních startupů, pokud chtějí někoho, kdo bude opravdu rozumět tomu, co vyvíjejí. Mimo investic jako takových Lunar podporuje evropskou DeepTech komunitu zveřejňováním jejich myšlenek na blogu, či zveřejňováním výsledků vlastního výzkumu.

Lunar Ventures Investor Profile: Portfolio & Exits | PitchBook

Nina Capital II

Lokalita Barcelona, Španělsko
Datum investice 2021
Stav Aktivní
Webové stránky

Nina Capital je investiční fond specializující se na projekty propojující technologie a zdravotnictví. Nina investuje do zakladatelů, kteří adresují slepá místa ve světě zdravotnictví a pomáhá jim s mezinárodní expanzí. Vzhledem k tomu, že se investiční rozhodnutí řídí spíše tezí než zemí, ze které startup pochází, čítá portfolio Niny starupy z patnácti různých zemí.

Nina Capital - Crunchbase Investor Profile & Investments

Presto Ventures II

Lokalita Praha, Česká republika
Datum investice 2022
Stav Aktivní
Webové stránky

Presto Ventures je fond podporující talentované zakladatele ze střední a východní Evropy. Jak lze poznat z názvu, fond se zaměřuje na rychlost jejich procesu a všeho okolo, což jim umožnuje dostávat se do zajímavých společností a benefitovat z trendu, kde se postupně v CEE regionu alokuje více a více kapitálu v pozdějších investičních kolech.

Presto Ventures | Lighthouse Ventures