Finanční skupina 21. století

Obchodujeme na světových burzách a investujeme do klíčových odvětví budoucnosti.

Finanční skupina RSJ se skládá ze dvou částí – RSJ s.r.o. a RSJ Investments investiční společnost a.s.

Do holdingu RSJ s.r.o. spadá společnost RSJ Securities, která obchoduje na světových burzách. Působí na trzích s finančními deriváty v Londýně, Chicagu a Frankfurtu.
Investiční skupina RSJ spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí. Vysoký podíl na spravovaném majetku představují investice do realitních projektů, které se zaměřují na akvizici výnosových nemovitostí a rezidenční a výnosovou výstavbu. V posledních letech roste podíl investic do logistiky, resp. průmyslových areálů. Soustředí se rovněž na klíčová odvětví 21. století – informační technologie, biotechnologie, produkci zdravých potravin či na investice vedoucí k prodloužení a zkvalitnění lidského života.