Land

RSJ Land dlouhodobě investuje do zemědělské půdy, kterou propachtovává zemědělcům.

Investiční filozofie

RSJ Land nakupuje zemědělskou půdu vhodnou především pro rostlinnou výrobu v těch nejúrodnějších regionech České republiky. Portfolio tvoří více než 3 500 ha. Jsme dlouhodobým investorem. K vlastněné půdě přistupujeme s mimořádnou péčí, podporujeme protierozní opatření a důsledně dohlížíme na zodpovědné hospodaření. 

 

Investiční kritéria

  • Produkční potenciál lokality.

  • Strategické záměry v lokalitě.

  • Synergie se společnostmi v rámci RSJ Investments.

  • Zaměření na Českou republiku.

RSJ Land je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

Kontakt