Land

RSJ Land dlouhodobě investuje především do zemědělské půdy a snaží se navazovat obchodní vztahy se subjekty, které na pozemcích hospodaří.

Investiční filozofie

RSJ Land nakupuje zemědělskou půdu v nejúrodnějších regionech, vhodných především pro rostlinnou výrobu. Jsme dlouhodobým investorem, takže k vlastněné půdě přistupujeme s mimořádnou péči a zodpovědností. To představuje přidanou hodnotu pro subjekty hospodařící na našich pozemcích a přispívá to ke stabilitě obchodních vztahů.

Investiční kritéria

  • Produkční potenciál lokality.

  • Umístění pozemků.

  • Strategické záměry v lokalitě.

  • Synergie se společnostmi v rámci RSJ Investments.

  • Zaměření na střední a východní Evropu.

RSJ Land je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.