Land

RSJ Land dlouhodobě investuje do zemědělské půdy, kterou propachtovává zemědělcům.

Investiční filozofie

RSJ Land nakupuje zemědělskou půdu v nejúrodnějších regionech, vhodných především pro rostlinnou výrobu. Portfolio tvoří více než 3500 ha. Jsme dlouhodobým investorem, k vlastněné půdě přistupujeme s mimořádnou péčí, podporujeme protierozní opatřebí a dohlížíme na zodpovědné hospodaření. 

Investiční kritéria

  • Produkční potenciál lokality.

  • Strategické záměry v lokalitě.

  • Synergie se společnostmi v rámci RSJ Investments.

  • Zaměření na Českou republiku.

RSJ Land je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

Kontakt