Land II

RSJ Land II investuje do zemědělské půdy za účelem dlouhodobé držby a obchodování.

Investiční filozofie

RSJ Land II nakupuje zemědělskou půdu ve všech regionech České republiky. Snažíme se přispět ke konsolidaci vlastnictví pozemků. Kupujeme malé, střední i velké pozemkové celky, scelujeme podíly a participujeme na pozemkových úpravách. K vlastněné půdě přistupujeme s mimořádnou péčí, podporujeme protierozní opatření a důsledně dohlížíme na zodpovědné hospodaření. 

Investiční kritéria

  • Produkční potenciál lokality.

  • Strategické záměry v lokalitě.

  • Synergie se společnostmi v rámci RSJ Investments.

  • Zaměření na Českou republiku.

RSJ Land II je uzavřeným podílovým fondem obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.

 

Kontakt