Profil nadace

Pomáháme myslet jinak, i v době ovlivněné pandemií COVID-19: přizpůsobujeme se potřebám podporovaných projektů, které musí pružně reagovat na stávající situaci.

Příjemci podpory Nadace RSJ, kteří se nyní nemohou věnovat plánovaným aktivitám, mají několik možností: odložené akce a aktivity mohou uskutečnit v náhradních termínech; není-li to možné, pak mohou čerpat příspěvek na jiné aktivity či jej nyní odmítnout a využít jej až to bude aktuální.
Milé neziskovky, snažíme se s Vámi být v osobním kontaktu, ale máme omezenou kapacitu. Prosíme, kontaktujte v případě potřeby příslušného projektového manažera Nadace RSJ a pošlete nám informaci o předpokládaném vývoji Vašich aktivit, písemnou žádost o prodloužení období čerpání příspěvku, či žádost o změnu alokace příspěvku.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Společně s dalšími organizacemi Stojíme při vás!

 

V Nadaci RSJ pomáháme myslet jinak. Podporujeme organizace zejména v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Zvlášť vítáme ty, které k dobré praxi přinášejí i nový pohled na věc.

Klíčovým tématem je pro nás oblast zdravého bio-psycho-sociálního vývoje dětí a jejich vzdělávání. Pomáháme šířit osvětu věnovanou péči o duševní zdraví dětí a mládeže. Podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a aktivity, které propojují témata a usnadňují průnik vhodných poznatků do nových míst. Hledáme komplexní řešení, která lze uplatnit v praxi.

Dále se zaměřujeme na rozvoj akademické excelence mladých lidí v oborech blízkých RSJ, zejména tedy v matematice, informatice a ekonomii. V roce 2018 jsme tak například naši mnohaletou spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy stvrdili podpisem Deklarace o spolupráci.

Od roku 2015 Nadace RSJ podpořila projekty v celkové hodnotě více než 95 mil. Kč.

Kostky-2

Prioritou nadace je vzdělávání, zdravý bio-psycho-sociální vývoj dětí (se zvláštním zaměřením na Přemýšlivé děti), věda a akademická excelence. Pomáháme vzdělávacím institucím i dalším organizacím zaměřeným na matematiku, informatiku a logiku, a ekonomii, přičemž navazujeme na dlouhodobou spolupráci společnosti RSJ s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Snažíme se také vytvářet motivační zázemí již od nižšího stupně základních škol. Věříme, že talentovaní a motivovaní studenti mohou plně rozvinout své schopnosti jen v podnětném prostředí odpovídajícím jejich vzdělávacím potřebám a současným trendům, ale také za předpokladu zdravého vývoje.

Další oblastí je program společenské odpovědnosti zaměstnanců RSJ, kteří pravidelně věnují své finanční prostředky několika neziskovým organizacím, které si sami vybrali. Ke každé darované koruně přidá RSJ další tři.

Zdravý životní styl považuje RSJ Foundation za nezbytnou součást moderního života. V letech 2015–2017 jsme podpořili soubor doplňujících se projektů, které řeší společenské problémy, jako je zlepšení stravovacích návyků a pohybových dovedností dětí a mládeže, či změna nezodpovědného přístupu spotřebitelů k potravinám. Společně se nám podařilo "rozhýbat" skvělé projekty, které se staly úspěšnými a soběstačnými.

Zakladatelé

Petr Altman

Václav Dejčmar

Martin Ducháček

Karel Janeček

Tomáš Janeček

Bronislav Kandrík

Jakub Petrásek

Michal Šaňák

Anton Tyutin

Libor Winkler

Dozorčí rada

Bronislav Kandrík

předseda dozorčí rady

Jakub Petrásek

místopředseda dozorčí rady

Martin Ducháček

člen dozorčí rady

Správní rada

Anton Tyutin

předseda správní rady

Libor Winkler

místopředseda správní rady

Romana Hynešová

členka správní rady

Náš tým

Lenka Eckertová

ředitelka nadace

Lucia Brinzanik

manažerka komunikace nadace

Hana Křepelková

projektová manažerka nadace

Adéla Salačová

projektová manažerka nadace

Petra Šlapánková

projektová manažerka nadace

Děkujeme za podporu

TechSoup-248-60.png