Profil nadace

Pomáháme myslet jinak

Chceme, aby přemýšlivé děti vyrůstaly v inspirativním prostředí a mohly naplno rozvíjet svou osobnost, intelekt, nadání. Chceme, aby se všechny děti měly dobře. Proto podporujeme zdravý psychosociální vývoj dětí, usilujeme o systémové změny ve školství a rozvíjíme filantropii. Důležitou součástí firemní kultury skupiny RSJ je také zaměstnanecké darování. Chuť darovat část výdělku těm, kteří potřebují pomoc, u našich spolupracovníků
z RSJ každoročně roste.

Nadace se v začátcích zaměřovala na oblasti: věda, výzkum a vzdělávání (akademická excelence), rozvoj zaměstnanecké dobročinnosti a zdravý životní styl. Společně se nám podařilo rozhýbat skvělé projekty, které se úspěšně prosadily a staly se postupně soběstačnými.

Od roku 2016 usilujeme o společenskou změnu ve vzdělávání a v oblasti zdravého vývoje dětí a mládeže. Naším tématem se stala psychosociální péče o děti, se zaměřením na přemýšlivé, nadané děti. V roce 2021 jsme se zavázali k 10leté podpoře organizace Učitel naživo.

Od svého vzniku v roce 2014 Nadace RSJ podpořila projekty v celkové hodnotě více než 200 mil. Kč.

Více informací najdete na www.nadacersj.com.

Nadační příspěvky v letech

Jak pracujeme

Organizace podporujeme zpravidla pět let, aby byly schopny postavit se na vlastní nohy. Záleží nám na jejich samostatnosti, rozvoji a postupné finanční soběstačnosti. U klíčových a strategických partnerů zaměřených na systémovou a společenskou změnu můžeme naši podporu prodloužit až na deset let. Chápeme, že měnit společnost a zajetá pravidla nelze ze dne na den.

Usilujeme o to, aby podporované organizace měly v Nadaci RSJ oporu a mohly se soustředit na vlastní poslání.
Ve spolupráci s nimi proto ctíme následující principy:

Partnerství: K podporované neziskové organizaci přistupujeme jako k rovnocennému partnerovi.

Individuální přístup: Každý partner je pro nás výjimečný a jedinečný.

Vzdělávání a mentoring: Nejde jen o finanční podporu, záleží nám na dlouhodobém, efektivním a úspěšném fungování podpořené organizace. Ruku v ruce jde  proto i rozvoj dovedností a mentoring.

Kreativní myšlení: Věříme, že v rozmanitosti je krása. Různorodost nás obohacuje, a proto dáváme prostor kreativitě v myšlení a nabourávání stereotypů.

Samostatnost, zodpovědnost, důvěra: Má-li být náš vztah plnohodnotný a dialog s podporovanými organizacemi produktivní, musíme si vzájemně důvěřovat, respektovat se a být otevření.

Udržitelnost: Jde nám o dlouhodobý efekt, proto hledáme cestu k udržitelnosti a životaschopnosti našich partnerů.

Kostky-2


Z historie nadace

Nadace RSJ vznikla na podzim roku 2014. Založilo ji 10 akcionářů skupiny RSJ, kteří chtějí rozvíjet filantropii
v Česku a vrací do společnosti část svého majetku a know-how.

Zakladatelé

Petr Altman

Václav Dejčmar

Martin Ducháček

Karel Janeček

Tomáš Janeček

Bronislav Kandrík

Jakub Petrásek

Michal Šaňák

Anton Tyutin

Libor Winkler

Dozorčí rada

Bronislav Kandrík

předseda dozorčí rady

Jakub Petrásek

místopředseda dozorčí rady

Martin Ducháček

člen dozorčí rady

Správní rada

Anton Tyutin

předseda správní rady

Libor Winkler

místopředseda správní rady

Romana Hynešová

členka správní rady

Nadační tým

Lenka Eckertová

ředitelka

Lucia Brinzanik

manažerka komunikace a vnějších vztahů

Hana Křepelková

strategické vedení nadačních oblastí

Andrea Matoušková

programová koordinátorka

Adéla Salačová

provozní a finanční manažerka

Petra Šlapánková

odborné vedení nadačních oblastí

Lucie Voldánová

specialistka komunikace