Povinně uveřejňované informace

Na tomto místě pravidelně zveřejňujeme povinné informace obchodníka s cennými papíry.

Naleznete zde důležité informace o společnosti, například licenci od ČNB, výroční zprávy a povinné informace ke každému čtvrtletí (aktuální přehled povinných informací).

V případě dotazů k povinným informacím pište prosím na adresu info@rsj.com.

1. Důležité informace

Informace o společnosti

RSJ Securities a.s.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
CZ 110 00 Praha 1
IČO 008 84 855
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14743.

Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

Vybrané dokumenty a řády obchodníka s cennými papíry

Předobchodní informace
Politika provádění pokynů
Politika střetu zájmů
Časový rozvrh provozního dne
Reklamační řád
Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti
Prohlášení o nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti
Informace pro oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů

3. Povinné informace

Informační povinnost v roce 2023

Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2023 (2023-04-30)

Informační povinnost v roce 2022

Informační povinnost RSJ Securities a.s. za IV. čtvrtletí 2022

Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2022 (2023-04-27)

Informační povinnost RSJ Securities a.s. za I. čtvrtletí 2022

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 31. 3. 2022 SDAT (2022-04-29)

Informační povinnost v roce 2021

Informační povinnost RSJ Securities a.s. za IV. čtvrtletí 2021

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 31. 12. 2021 SDAT auditováno (2022-04-28)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2021 (2022-04-28)

Informační povinnost RSJ Securities a.s. za III. čtvrtletí 2021

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 30.9.2021 SDAT (2021-11-11)
Povinně uveřejňované informace k 30.9.2021 - 1. část (2021-11-11)

Informační povinnost RSJ Securities a.s. za II. čtvrtletí 2021

Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 30. 6. 2021 SDAT (2021-08-05)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2021 - 1. část (2021-08-05)
Povinně uveřejňované informace k 30.6.2021 - 1. část (2021-11-11 – oprava část III./1)

Informační povinnost RSJ Securities a.s. za I. čtvrtletí 2021

Kapitál a rizikové expozice k 31. 3. 2021 SDAT (2021-04-30)
Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 31. 3. 2021 SDAT (2021-04-30)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2021 - 1. část (2021-05-13)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2021 - 2. část (2021-05-13)


Informační povinnost za čtvrtletí pro ostatní roky

4. Best execution

Best execution 2023

Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení  (čl. 3 Nařízení 2017/576)
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení  (čl. 3 Nařízení 2017/576) Profesionální klient
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení  (čl. 3 Nařízení 2017/576) Neprofesionální klient
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565)
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565) Profesionální klient
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565) Neprofesionální klient

Best execution 2022

Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení  ( čl. 3 Nařízení 2017/576)
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení  ( čl. 3 Nařízení 2017/576) Profesionální klient
Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení  ( čl. 3 Nařízení 2017/576) Neprofesionální klient
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565)
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565) Profesionální klient
Informace o pěti nejlepších investičních podnicích, kterým byly předány nebo zadány pokyny k provedení (čl. 65 odst. 6 Nařízení 2017/565) Neprofesionální klient


Best execution pro ostatní roky