Logistics Development II

RSJ Logistics Development II investuje do výstavby industriálních komerčních nemovitostí.

Investiční filozofie

Zaměřujeme se na investice do pozemků s vyhovujícím územním plánem pro výstavbu industriálních nemovitostí ve vhodných lokalitách pro bonitní nájemce. Prodej nemovitosti krátce po dokončení jako investiční produkt.

Investiční kritéria

  • Lokality s dobrým napojením na dopravní síť.

  • Pozemky v souladu s územním plánem.

  • Možnost výstavby krátce po akvizici.

  • Minimální investice 50 milionů Kč (2 miliony EUR).

  • Zaměření na ČR.

RSJ Logistic Development II je jedním z podfondů investičního fondu RSJ Investments SICAV a.s. obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.