Industry II

Fond fondů RSJ Industry II je pokračováním úspěšné strategie RSJ Industry I. I ve druhém, navazujícím fondu fondů je portfolio vysoce diverzifikováno přes vícero private equity fondů investujících do různých sektorů ekonomiky jako výrobního průmyslu, služby, technologie zejména v České republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy.

Investiční filozofie

V měřítku zemí EU je region CEE z pohledu private equity (PE) fondů stále podinvestovaný s přijatelnými valuacemi podniků. Mnoho firem řeší problém nástupnictví či dosáhlo svého maxima velikosti podniku z hlediska schopností expanze a možností zakladatelů. Tyto příležitosti vykazují vysoký potenciál pro zhodnocení.

  • Aktivně spravovaný fond investující do PE fondů primárně v ČR a doplňkově v CEE (Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko).
  • Koinvestice do vybraných investičních příležitostí společně se zainvestovanými PE fondy i s dalšími fondy v ČR.
  • Diverzifikace portfolia díky vyššímu množství investic přes několik fondů.
  • Díky koninvesticím vyšší výnos na úrovni fondu.

Investiční kritéria

  • Fondy se silným a zkušeným managementem s prokazatelnými výsledky.

  • Orientace na investiční příležitosti s vysokým potenciálem po dodání dodatečného kapitálu.

  • Dlouhodobý investiční horizont 10 let.


  • Možnost koinvestic.

RSJ Industry II je uzavřeným podílovým fondem obhospodařovaným investiční společností RSJ Investments investiční společnost a.s.