Přemýšlivé děti

Přemýšlivé děti myslí jinak – nepřetržitě. Což na první pohled možná nepoznáte, jsou-li v něčem nečekaně pozadu, anebo chováním či hendikepem překryjí svůj potenciál. Jsou nápadité. Mohou být nepříjemně logické a tvrdohlavé, velmi kritické a sebekritické, přecitlivělé. Některé tvoří složité, výstižné větné konstrukce, jiné mluví málo z obavy, aby se nevyjádřily špatně. Časně se zajímají o písmena, čísla, vesmír, společenské uspořádání, elektřinu, či smysl života. Leckteré chtějí přijít na kloub běžným věcem do posledního detailu. Mají výbornou paměť, rády experimentují, uvažují abstraktně. Mají totiž vysoce rozvinuté rozumové schopnosti a představivost.

Více se o přemýšlivých dětech dozvíte na www.premyslivedeti.cz.

 1. Mezinárodní konference STaN

  Období podpory
  21.–23. 8. 2019
  Web
  www.talent-nadani.cz/mezinarodni-stan-konference-2019/

  Společnost pro talent a nadání organizuje mezinárodní konferenci s názvem "Potřeba změny ve vzdělávání nadaných". Cílem akce je seznámit účastníky s novinkami péče o nadané/přemýšlivé děti u nás, ale hlavně v zahraničí. Poskytnout jim příklady dobré praxe a upozornit na úskalí v práci s těmito dětmi a nabídnout jim příležitost potkat se s mezinárodními špičkami v této oblasti. Na konferenci vystoupí např. prof. Rena Subotnik, dr. Paul Beljan a další.

 2. Qiido NA MÍRU

  Období podpory
  2019–
  Web
  www.qiido.cz/

  Qiido partnersko-mentorský program pro školy – Qiido Na míru přináší školám systematičnost a know-how v pedagogické identifikaci, výuce a rozvoji mimořádně intelektově nadaných dětí (dále jen "MiND). Hlavním cílem je vybudovat ucelený program s komplexním a systematickým přístupem ke vzdělávání, péči a rozvoji MiND, který bude relevantním a vhodným způsobem naplňovat jejich specifické vzdělávací potřeby. V prvním roce spolupráce budou podpořeny 4 partnerské školy Qiida (v kraji Plzeňském, Královéhradeckém, Vysočina a Zlínském), které se po 3 školních letech intenzivní podpory stanou školami mentorskými pro další školy v daném regionu.

 3. Rodiče vítáni

  Období podpory
  2019–
  Web
  www.rodicevitani.cz/

  On-line magazín – projekt nezávislé organizace EDUin – je určený školám a rodičům. Jeho smyslem je podpořit rozvoj kvalitní spolupráce a komunikace škol s rodiči svých žáků a nabízet inspiraci a příklady dobré praxe z terénu. Posláním EDUinu je podněcovat veřejnou diskusi o vzdělávání, s důrazem na potřeby měnícího se světa. Naše spolupráce bude, mimo jiné, zaměřena na popularizaci témat souvisejících s cílovou skupinou "přemýšlivé děti".

 4. Logická olympiáda

  Období podpory
  2016–
  Web
  www.logickaolympiada.cz/historie/

  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Cílem soutěže je odhalit nadání u dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let a nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času, který rozvíjí jejich nadání. Posláním Mensy ČR je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence, a vytvářet stimulující intelektuální a společenské prostředí pro své členy.

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku