Ostatní projekty

Nadace RSJ, vedle svého zaměření na klíčové oblasti, pomáhala či pomáhá finančními prostředky i neziskovým organizacím, jejichž hodnoty, zejména odvahu a zodpovědnost, vyznáváme.

Projekty

Aspen Institute Prague

Období podpory 2015
Webové stránky

Nadační příspěvek byl poskytnut na projekt Aspen Young Leaders Program 2015. Během workshopů a diskusí se setkávají výjimečné mladé osobnosti (ve věku 20 - 40 let) ze střední Evropy, z různých oblastí veřejného života. Cílem projektu je mj. podpořit účastníky v jejich profesním rozvoji.

Aspen Institute Prague

Carnegie Mellon University

Období podpory 1.–5. 6. 2015
Webové stránky

Methods of Mathematical Finance Conference – konference se zabývala aktuálními tématy finanční matematiky. Jedním z diskusních okruhů byla i finanční krize, která vypukla v roce 2007. Volba témat přivedla na konferenci přední vědce, postgraduální studenty i významné zástupce firem z oblasti financí. Jednu z klíčových přednášek přednesl spoluzakladatel Nadace RSJ, Karel Janeček.

Carnegie Mellon University

České centrum Mezinárodního PEN klubu

Období podpory 2015–2019
Webové stránky

České centrum Mezinárodního PEN klubu je samostatnou součástí světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků a publicistů. Sdružuje kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména – podle Mezinárodní Charty – svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. Český PEN založil v roce 1925 Karel Čapek, na jehož počest je každé 2 roky udělována Cena Karla Čapka. Akce se konají v literárních kavárnách, v knihovnách a školách po celé České republice. Klub připravuje prezentace knižních novinek, ale i čtení z dosud nevydaných rukopisů, připomínky životních jubileí, vzpomínkové akce atd.

České centrum Mezinárodního PEN klubu

Dialog Jessenius

Období podpory 2015–2019
Webové stránky

Centrum informací pro onkologické pacienty, zkráceně CIOP, si klade za cíl zvýšit informovanost onkologických pacientů a tím i zvýšit kvalitu jejich života v průběhu léčby i po ní. Informační centrum představuje část projektu, kde dochází k osobnímu kontaktu s pacientem. Edukační sestra, která v centru poskytuje služby, je průvodcem onemocněním onkologickým pacientům a ti se na ni mohou obracet v každé situaci a s každým problémem, který může během léčby vzniknout, ať už zdravotního, sociálního či psychologického rázu. Nadační příspěvek jsme poskytli také na realizaci edukačního dokumentárního filmu: Průvodce onemocněním - nejčastější urologické malignity, který poslouží ke zvýšení informovanosti o vyšetřovacích a léčebných metodách a jako pomoc pacientům a rodinným příslušníkům po zjištění závažné diagnózy. Film budou mj. využívat nemocnice a ordinace lékařů.

Dialog Jessenius

Nadační fond Neuron na podporu vědy

Období podpory 2015–2017
Webové stránky

Nadační fond Neuron na podporu vědy je moderní nezisková organizace, která rozvíjí mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Podporuje a oceňuje špičkové české vědce a popularizuje vědu.

Nadační fond Neuron na podporu vědy

Nadační fond proti korupci

Období podpory 2015–2020
Webové stránky

Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

Nadační fond proti korupci

Otevřeno x Zavřeno

Období podpory 2016
Webové stránky

Otevřená společnost je tým odborníků, kteří věří tomu, že dobře spravovaný stát může zajistit spokojený a plnohodnotný život všem svým obyvatelům. Tolerance a rozmanitost jsou pro ně hodnoty, nikoli vyprázdněné pojmy. Soutěž Otevřeno x Zavřeno s pomocí občanů již čtrnáct let hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy.

Sociální klinika

Období podpory 2020
Webové stránky

Posláním SK je poskytovat kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby dovolit. Jedná se o podporu v zátěžových situacích mezi něž aktuálně patří dopady koronavirové krize. Naše podpora směřuje do oblasti osobní krátkodobé terapie a přímé péče v podobě on-line krizové intervence v/po období pandemie Covid-19.

Sociální klinika