Ostatní projekty

Nadace RSJ, vedle svého zaměření na klíčové oblasti, pomáhala či pomáhá finančními prostředky i neziskovým organizacím, jejichž hodnoty, zejména odvahu a zodpovědnost, vyznáváme.

Projekty

Aspen Institute Prague 1

Období podpory 2015
Webové stránky

Nadační příspěvek byl poskytnut na projekt Aspen Young Leaders Program 2015. Během workshopů a diskusí se setkávají výjimečné mladé osobnosti (ve věku 20 - 40 let) ze střední Evropy, z různých oblastí veřejného života. Cílem projektu je mj. podpořit účastníky v jejich profesním rozvoji.

Aspen Institute Prague

Carnegie Mellon University 2

Období podpory 1.–5. 6. 2015
Webové stránky

Methods of Mathematical Finance Conference – konference se zabývala aktuálními tématy finanční matematiky. Jedním z diskusních okruhů byla i finanční krize, která vypukla v roce 2007. Volba témat přivedla na konferenci přední vědce, postgraduální studenty i významné zástupce firem z oblasti financí. Jednu z klíčových přednášek přednesl spoluzakladatel Nadace RSJ, Karel Janeček.

Carnegie Mellon University

České centrum Mezinárodního PEN klubu 3

Období podpory 2015–2019
Webové stránky

České centrum Mezinárodního PEN klubu je samostatnou součástí světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků a publicistů. Sdružuje kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména – podle Mezinárodní Charty – svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. Český PEN založil v roce 1925 Karel Čapek, na jehož počest je každé 2 roky udělována Cena Karla Čapka. Akce se konají v literárních kavárnách, v knihovnách a školách po celé České republice. Klub připravuje prezentace knižních novinek, ale i čtení z dosud nevydaných rukopisů, připomínky životních jubileí, vzpomínkové akce atd.

České centrum Mezinárodního PEN klubu

Dialog Jessenius 4

Období podpory 2015–2019
Webové stránky

Centrum informací pro onkologické pacienty, zkráceně CIOP, si klade za cíl zvýšit informovanost onkologických pacientů a tím i zvýšit kvalitu jejich života v průběhu léčby i po ní. Informační centrum představuje část projektu, kde dochází k osobnímu kontaktu s pacientem. Edukační sestra, která v centru poskytuje služby, je průvodcem onemocněním onkologickým pacientům a ti se na ni mohou obracet v každé situaci a s každým problémem, který může během léčby vzniknout, ať už zdravotního, sociálního či psychologického rázu. Nadační příspěvek jsme poskytli také na realizaci edukačního dokumentárního filmu: Průvodce onemocněním - nejčastější urologické malignity, který poslouží ke zvýšení informovanosti o vyšetřovacích a léčebných metodách a jako pomoc pacientům a rodinným příslušníkům po zjištění závažné diagnózy. Film budou mj. využívat nemocnice a ordinace lékařů.

Dialog Jessenius

Nadační fond Neuron na podporu vědy 5

Období podpory 2015–2017
Webové stránky

Nadační fond Neuron na podporu vědy je moderní nezisková organizace, která rozvíjí mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Podporuje a oceňuje špičkové české vědce a popularizuje vědu.

Nadační fond Neuron na podporu vědy

Nadační fond proti korupci 6

Období podpory 2015–2020
Webové stránky

Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

Nadační fond proti korupci

Otevřeno x Zavřeno 7

Období podpory 2016
Webové stránky

Otevřená společnost je tým odborníků, kteří věří tomu, že dobře spravovaný stát může zajistit spokojený a plnohodnotný život všem svým obyvatelům. Tolerance a rozmanitost jsou pro ně hodnoty, nikoli vyprázdněné pojmy. Soutěž Otevřeno x Zavřeno s pomocí občanů již čtrnáct let hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy.

Sociální klinika 8

Období podpory 2020
Webové stránky

Posláním SK je poskytovat kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby dovolit. Jedná se o podporu v zátěžových situacích mezi něž aktuálně patří dopady koronavirové krize. Naše podpora směřuje do oblasti osobní krátkodobé terapie a přímé péče v podobě on-line krizové intervence v/po období pandemie Covid-19.

Sociální klinika