Systémové změny

Vyhledáváme neziskové organizace a projekty, které mají celospolečenský význam.

Pro naši podporu preferujeme dlouhodobé projekty s širším společenským dopadem a s komplexním přístupem k danému tématu.

Projekty

Eduzměna 1

Období podpory 2020–
Webové stránky

Cílem projektu je vytvořit funkční a udržitelný model rozvoje vzdělávání, který zlepší vzdělávací výsledky žáků a sníží rozdíly mezi školami, neboť pomyslné nůžky týkající se kvality vzdělávání v regionech a školách se značně rozevírají. Nadační fond Eduzměna chce vytvořit soubor opatření, která pomohou zlepšit fungování všech škol (učitelů a ředitelů) - od mateřských po střední - v daném regionu.

Otevřeno 2

Období podpory 2020–
Webové stránky

Hlavním posláním organizace je akcelerace inovací na pedagogických fakultách. Projekt usiluje o to, aby příprava budoucích učitelů odpovídala potřebám dětí a vzdělávání v 21. století. Učitelé potřebují hlubší a praktičtější přípravu, více směřující k rozvoji jejich pedagogických kompetencí, od nastavování cílů výuky po efektivní komunikaci s rodiči. Záměrem spolupráce je zformování komunity a koalice inovátorů, vzdělavatelů a studentů učitelství. "Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století."

Otevřeno

Stálá konference asociací ve vzdělávání 3

Období podpory 2020–
Webové stránky

Cílem projektu Well-being ve vzdělávání je přispět k systémové podpoře wellbeingu v českém školství. V souladu s vědeckými poznatky považujeme zajištění wellbeingu dětí a pedagogů za jednu z klíčových podmínek zlepšování vzdělávacích výsledků a snižování rozdílů ve vzdělávání. Projekt chce přispět k naplnění Strategické linie 1.6 Bezpečné prostředí ve školách, rozvoj participace a autonomie Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

SYNAPSE 4

Období podpory 2021–
Webové stránky

Hlavním cílem projektu, který realizuje Asociace freelancerů ve školství, je uspokojit poptávku škol po nezávislé vnější zpětné vazbě, systémovém pohledu a srovnání, zejména v souvislosti se zaváděním opatření na podporu silných stránek a ochranu duševního zdraví. Dále pak rozšíření počtu mentorů budování školních systémů chytré inkluze a zajištění jejich dalšího odborného rozvoje.

SYNAPSE

Učitel naživo 5

Období podpory 2019–
Webové stránky

Učitel naživo má za cíl přispět ke zlepšení českého vzdělávacího systému přímou investicí do kvalitní přípravy a podpory učitelů a ředitelů škol. Na základě tuzemských i světových inspirací vytvořili výcvik Učitel naživo pro přípravu budoucích učitelů, a vyvíjejí program Ředitel naživo. Chceme-li žít v lepší společnosti, je třeba zlepšit vzdělávání a školy se zaměřením na rozvoj lidí, soužití a uplatnění.

Učitel naživo

Další projekty