Vzdělávání

Naším přáním je vytvořit v českých školách prostředí, v němž se děti budou cítit dobře a kde se budou rozvíjet. Zvláštní pozornost vždy věnujeme přemýšlivým dětem a jejich psychickým a výukovým potřebám, aby se mohly zdravě a spokojeně vyvíjet. Věříme, že studenti mohou plně rozvinout své schopnosti jen v podnětném prostředí odpovídajícím jejich vzdělávacím potřebám a současným trendům.

Projekty

EDUin

Období podpory 2019–
Webové stránky

Posláním EDUin je podněcovat veřejnou diskusi o vzdělávání. Online magazín EDUzín nabízí inspiraci a příklady dobré praxe z terénu. Naše spolupráce se zaměřuje na popularizaci témat nejen kolem přemýšlivých dětí.

EDUin

Eduzměna

Období podpory 2020–
Webové stránky

Eduzměna usiluje o modernizaci českého školství. Jejím cílem je vytvořit funkční a udržitelný model rozvoje vzdělávání, který zlepší vzdělávací výsledky žáků a sníží rozdíly mezi školami.

Eduzměna

Otevřeno

Období podpory 2020–
Webové stránky

Hlavním posláním organizace je akcelerace inovací na pedagogických fakultách. Projekt usiluje o to, aby příprava budoucích učitelů odpovídala potřebám dětí a vzdělávání v 21. století. Učitelé potřebují hlubší a praktičtější přípravu, více směřující k rozvoji jejich pedagogických kompetencí, od nastavování cílů výuky po efektivní komunikaci s rodiči. Záměrem spolupráce je zformování komunity a koalice inovátorů, vzdělavatelů a studentů učitelství.

Otevřeno

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Období podpory 2020–
Webové stránky

Cílem projektu Well-being ve vzdělávání je přispět k systémové podpoře wellbeingu v českém školství. V souladu s vědeckými poznatky považujeme zajištění wellbeingu dětí a pedagogů za jednu z klíčových podmínek zlepšování vzdělávacích výsledků a snižování rozdílů ve vzdělávání. Projekt chce přispět k naplnění Strategické linie 1.6 Bezpečné prostředí ve školách, rozvoj participace a autonomie Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Učitel naživo

Období podpory 2019–
Webové stránky

Učitel naživo má za cíl přispět ke zlepšení českého vzdělávacího systému přímou investicí do kvalitní přípravy a podpory učitelů a ředitelů škol. Na základě tuzemských i světových inspirací vytvořili výcvik Učitel naživo pro přípravu budoucích učitelů, a program Ředitel naživo. Chceme-li žít v lepší společnosti, je třeba zlepšit vzdělávání a školy se zaměřením na rozvoj lidí, soužití a uplatnění.

Učitel naživo

Učitelská platforma

Období podpory 2022–
Webové stránky

Učitelská platforma se za necelých 5 let své existence stala významnou profesní organizací učitelů. Organizace se snaží o vytváření takových podmínek, které povedou ke změnám ve vzdělávání, jež připraví žáky na blízkou i vzdálenou budoucnost.

Učitelská platforma

Začni učit!

Období podpory 2023–
Webové stránky

Organizace Začni učit! usiluje o to, abychom v Česku měli dostatek spokojených a motivovaných učitelů. Zájemce o učitelství provádí vším, co potřebují znát, aby se mohli stát spokojenými pedagogy. Umožňuje jim zkusit si učení a pomáhá s doplněním pedagogické kvalifikace.

Začni učit!