Akademická excelence

Pomáháme vzdělávacím institucím a organizacím zaměřeným na matematiku, informatiku, logiku a ekonomii, tedy na obory blízké společnosti RSJ. Navazujeme na dlouhodobou spolupráci společnosti RSJ s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, jíž jsem v roce 2018 stvrdili přijetím Deklarace o spolupráci.

Projekty

CERGE-EI

Období podpory 2015–
Webové stránky

Cerge-EI je akademická instituce, která poskytuje ekonomické postgraduální vzdělání po vzoru amerických univerzit a zároveň provádí výzkum v oblasti teoretické ekonomie a hospodářské politiky. Nadace RSJ podporuje projekt Second-Year RSJ Research Fellowship, díky nemuž se studenti mohou soustředit plně a výhradně na akademickou práci.

CERGE-EI

ČVUT

Období podpory 2022
Webové stránky

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. 

Jednota českých matematiků a fyziků

Období podpory 2015–
Webové stránky

Jednota českých matematiků a fyziků je profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Její počátky sahají do roku 1862. Podporuje rozvoj matematiky a fyziky zejména popularizací a péčí o talenty.

Jednota českých matematiků a fyziků

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Období podpory 2015–
Webové stránky

Jihočeská univerzita se profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Spolupracuje s více než 400 univerzitami po celém světě.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Období podpory 2015–
Webové stránky

MFF UK je jednou z fakult Univerzity Karlovy, na které se kromě fyzikálních a matematických oborů vyučuje také informatika. Fakulta se pravidelně umisťuje na vysokých pozicích v žebříčcích hodnocení VŠ doma i v zahraničí.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematický ústav AV ČR

Období podpory 2015–
Webové stránky

Matematický ústav AV ČR je veřejná výzkumná instituce, která se zabývá vědeckým výzkumem v oblastech matematiky a jejích aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu. Vydává odborné publikace, organizuje konference a semináře a vychovává vědecké pracovníky.

Student Cyber Games

Období podpory 2015–
Webové stránky

Sdružení Student Cyber Games se zabývá organizací netradičních středoškolských soutěží, rozvíjejících nejen praktické dovedností, ale také zdravého soutěžního ducha a fair play. Jejím mottem je „Hra školou“.

Student Cyber Games