Zdravý životní styl

Tuto oblast jsme podporovali v letech 2015–2017 a přispěli jsme částkou 12 000 000 Kč.

Udržování zdravého životního stylu a rozumné nakládání s potravinami považujeme za nezbytnost. Ovlivňuje kvalitu života jednotlivců i celé společnosti. Svým zodpovědným přístupem můžeme napravit mnoho civilizačních neduhů.


Soustředili jsme se především na:

  • Zlepšení stravovacích návyků a pohybových dovedností dětí a mládeže.

  • Změnu nezodpovědného přístupu spotřebitelů k potravinám.

Tvořili jsme a podporovali celek vzájemně se doplňujících projektů. Jejich účastníci tak mohli sdílet své zkušenosti a příklady dobré praxe. Projekty věnované tématu zdravé výživy a potravin byly připomínkovány nezávislou odbornou radou. Jejími členy byly: Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc., Ing. Jiří Urban a Ing. Tomáš Zídek.

 

Pomáhali jsme najít cestu:

  • Ke změně životního stylu dětí, kterým chybí pohyb.

  • Ke zkvalitnění školního stravování dětí, zlepšení stravovacích návyků dětí a mládeže.

  • K zodpovědnějšímu přístupu spotřebitelů k potravinám, včetně omezení plýtvání jídlem a informovanosti společnosti o této problematice.

Projekty

Academia Film Olomouc

Období podpory 2015 jednorázová podpora
Webové stránky

Největší evropský festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, jehož organizátorem je Univerzita Palackého, si klade za cíl zasvětit širokou veřejnost do tajů vědy prostřednictvím projekcí českých i zahraničních filmů, přednášek a panelových diskuzí. Letos jsme se stali partnerem jubilejního 50. ročníku festivalu a rádi jsme převzali záštitu nad programovou sekcí (Ne)zdravá výživa, jelikož výživa a stravování je ústředním tématem nadační oblasti Zdravý životní styl. Projekce v rámci uvedené sekce uvedla snímky s tématem dětské obezity a jídla budoucnosti. Téma školního stravování, zdravé výživy a budování zdravých stravovacích návyků u dětí se řešilo v panelové diskuzi s názvem Skutečně zdravá škola. (14. - 19.4. 2015)

Bezobalu

Období podpory 2015–2016
Webové stránky

Institut pro podporu šetrné distribuce – skupina mladých lidí, kterým není lhostejné, jaké potraviny se na trhu prodávají a kolik po sobě zanecháváme obalů a odpadu, přichází s myšlenkou bezobalového prodeje kvalitních a zdravých potravin. Snaží se také propojit lidi, kteří odmítají konzumní trend ,,nakup a vyhoď". Statistiky ukazují, že na jednoho Čecha připadá ročně 300 kg odpadu, takže průměrná tříčlenná rodina vyprodukuje téměř 1 tunu odpadu za rok, jehož převážnou část tvoří obalové materiály.

V rámci pilotní fáze projektu se testuje bezobalový prodej v jedné prodejně v Praze. Snem skupiny je vytvořit, na základě souběžně probíhající studie, příklad vhodný následování a založit v České republice praxi bezobalových prodejen. Studie mj. mapuje technická a logistická řešení vhodná pro bezobalovou distribuci potravin v českém tržním prostředí, s ohledem na splnění hygienických norem a standardů bezpečnosti potravin, které vycházejí z právních předpisů EU i české legislativy.


bezobalu.org

BIOSUMMIT

Období podpory 2.–3. 9. 2015
Webové stránky

Mezinárodní konference BIOSUMMIT 2015 je setkáním subjektů z oblasti ekologického zemědělství a prodeje biopotravin. Jejím cílem je podnítit výměnu názorů a zkušeností mezi klíčovými osobnostmi z řad politiků, obchodníků, zemědělských a zájmových oborových organizací. Biosummit je úvodní akcí Měsíce biopotravin. Hlavním tématem je půda jako základ lidské výživy. Diskusní část konference probíhá v duchu motta "Bio není luxus", s představením několika úspěšných projektů z praxe. První uvedené téma akcentuje rok 2015 jako Mezinárodní rok půdy vyhlášený Organizací pro výživu a zemědělství, druhé otevírá diskusi o vnímání BIO produktů jako běžně dostupného zboží. Konference, která získala záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky, se zabývá také Společnou zemědělskou politikou EU.


BIOSUMMIT

Potravinová banka Praha

Období podpory 2015–2016
Webové stránky

Hybnou silou organizace, která zprostředkovává potraviny potřebným, je nadšení a oddanost pro dobrou věc paní Věry Doušové, jež stojí za projektem Potravinová banka Praha. Shromažďuje potravinové a zemědělské přebytky od dárců, mezi něž můžete patřit i Vy, a přerozděluje je potřebným v Praze a ve Středních Čechách. Jejími klienty jsou zařízení pro děti bez rodičů, osoby v krizi, mládež s hendikepem, lidi bez domova i ti, kterým hrozí sociální vyloučení. Jen pro zajímavost: v roce 2014 rozdala Potravinová banka Praha téměř 169 tun potravin, které se dostaly k 10 000 lidí v nouzi. Organizace se dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních zdrojů, proto jsme jí pomohli, aby se mohla soustředit na své hlavní poslání. Vedle rozdělování potravin potřebným upozorňuje Potravinová banka na téma plýtvání potravinami.


Potravinová banka Praha

Skutečně zdravá škola

Období podpory 2015–2017
Webové stránky

Za projektem občanské iniciativy stojí osobnost Bohuslava Sedláčka, pedagoga a především rodiče, který se odmítl smířit se současným stavem školního stravování. Koncept školních jídelen, který funguje u nás, je jedinečný, ale měli bychom si všímat, co je dětem prostřednictvím jídla předáváno. Výživa má na zdravotní stav dětí určující vliv a značně ovlivňuje zdravotní stav dětí a rostoucí čísla o počtu dětí trpících obezitou či jinými chorobami v důsledku nezdravého způsobu výživy jsou alarmující. Skutečně zdravá škola se inspirovala úspěšným programem, který probíhá ve Velké Británii a vytvořila vlastní projekt plně integrovaný do života školy v českých podmínkách. Jeho cílem je vybudovat kulturu, která si váží jídla a vychutnává je. Učí o tom, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Využívá tématu jídla jako nástroje k zatraktivnění pobytu dětí ve škole - prostřednictvím radostného zážitku ze školního oběda a také obohacením vzdělávání ve třídě o praktické vzdělávání na školní zahradě, o návštěvy farem a lekce vaření. Přejeme si, aby motto projektu: ,,Jídlo! Zdraví! Zábava! Ve školní jídelně? No, paráda!" došlo brzy k naplnění.


Skutečně zdravá škola

Zachraň jídlo

Období podpory 2015–2017
Webové stránky

Skupina aktivních dobrovolníků z organizace Zachraň jídlo, kteří se do povědomí široké veřejnosti zapsali happeningy upozorňujícími na plýtvání potravinami (např. Hostina pro tisíc a Tisíc kilo), se rozhodla obnovit v našich krajích tradici paběrkování. Upozorňuje na zbytečné plýtvání potravinami a informuje jak využít přebytky. A především propojuje ty, kteří potraviny produkují, s těmi, kteří je potřebují. Zemědělci mají možnost darovat část nesklizené úrody nebo sklizené nadbytky, které se prostřednictvím Potravinové banky dostanou potřebným. A proč se věnovat tématu plýtvání? Podle statistik Organizace pro výživu a zemědělství se celá třetina vyprodukovaného jídla na světě vyhodí nebo znehodnotí. Kdyby se tyto potraviny zachránily, nasytí asi tři miliardy lidí. Průměrný Evropan vyhodí za rok přibližně 100 kg potravin!


Zachraň jídlo