Profil společnosti

Pomáháme dobrým věcem růst

V Nadaci RSJ pomáháme myslet jinak. Vítáme organizace a iniciativy, které k dobré praxi přinášejí i nový pohled na věc. Podporujeme organizace zejména v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

Od roku 2015 jsme podpořili různé projekty v celkové hodnotě vyšší než 59 mil. Kč.

Soustředíme se na zdravý bio-psycho-sociální vývoj dětí i jejich vzdělávání. Dále pak na rozvoj akademické excelence mladých lidí, zejména v oborech: matematika, informatika a ekonomie.

Pomáháme šířit osvětu věnovanou péči o duševní zdraví dětí a mládeže. Podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a aktivity, které propojují témata a usnadňují průnik vhodných poznatků do nových míst. Hledáme komplexní řešení, která lze uplatnit v praxi.

Dlouhodobým projektům s širším společenským dopadem poskytujeme finanční, mentoringovou i mediální podporu.

Prioritou nadace je oblast Dětství a Poznání, konkrétně vzdělávání, zdravý bio-psycho-sociální vývoj dětí (se zvláštním zaměřením na Přemýšlivé děti), věda a akademická excelence. Pomáháme vzdělávacím institucím i dalším organizacím zaměřeným na matematiku, informatiku a logiku, a ekonomii, přičemž navazujeme na dlouhodobou spolupráci společnosti RSJ s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Snažíme se také vytvářet motivační zázemí již od nižšího stupně základních škol. Věříme, že talentovaní a motivovaní studenti mohou plně rozvinout své schopnosti jen v podnětném prostředí odpovídajícím jejich vzdělávacím potřebám a současným trendům, ale také za předpokladu zdravého vývoje.

Další oblastí je Pomáhání, jejíž hlavní částí je program společenské odpovědnosti zaměstnanců RSJ; pravidelně věnují své finanční prostředky několika neziskovým organizacím, které si sami vybrali. Ke každé darované koruně přidá RSJ další tři.

Zdravý životní styl považuje RSJ Foundation za nezbytnou součást moderního života. V letech 2015–2017 jsme podpořili soubor doplňujících se projektů, které řeší společenské problémy, jako je zlepšení stravovacích návyků a pohybových dovedností dětí a mládeže, či změna nezodpovědného přístupu spotřebitelů k potravinám. Společně se nám podařilo "rozhýbat" skvělé projekty, které se staly úspěšnými a soběstačnými.

Zakladatelé

 • Libor Winkler

  Předseda správní rady
 • Martin Ducháček

  Místopředseda správní rady
 • Anton Tyutin

  Člen správní rady
 • Bronislav Kandrík

  Člen správní rady
 • Michal Šaňák

  Člen správní rady
 • Václav Dejčmar

  Předseda dozorčí rady
 • Karel Janeček

  Člen dozorčí rady
 • Petr Altman

  Člen dozorčí rady
 • Tomáš Janeček

   
 • Jakub Petrásek

   

Náš tým

 • Lenka Eckertová

  Ředitelka nadace
 • Petra Šlapánková

  Projektová manažerka nadace
 • Adéla Salačová

  Projektová manažerka nadace
 • Petra Musilová (Krystiánová)

  Vedoucí oddělení Komunikace skupiny RSJ
 • Hana Křepelková

  Projektová manažerka nadace (mateřská dovolená)

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku