Profil společnosti

Pomáháme dobrým věcem růst

V Nadaci RSJ pomáháme myslet jinak. Podporujeme organizace zejména v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Zvlášť vítáme ty, které k dobré praxi přinášejí i nový pohled na věc.

Klíčovým tématem je pro nás oblast zdravého bio-psycho-sociálního vývoje dětí a jejich vzdělávání. Pomáháme šířit osvětu věnovanou péči o duševní zdraví dětí a mládeže. Podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a aktivity, které propojují témata a usnadňují průnik vhodných poznatků do nových míst. Hledáme komplexní řešení, která lze uplatnit v praxi.

Dále se zaměřujeme na rozvoj akademické excelence mladých lidí v oborech blízkých RSJ, zejména tedy v matematice, informatice a ekonomii. V roce 2018 jsme tak například naši mnohaletou spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy stvrdili podpisem Deklarace o spolupráci.

Od roku 2015 Nadace RSJ podpořila projekty v celkové hodnotě více než 69 mil. Kč.

Prioritou nadace je vzdělávání, zdravý bio-psycho-sociální vývoj dětí (se zvláštním zaměřením na Přemýšlivé děti), věda a akademická excelence. Pomáháme vzdělávacím institucím i dalším organizacím zaměřeným na matematiku, informatiku a logiku, a ekonomii, přičemž navazujeme na dlouhodobou spolupráci společnosti RSJ s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Snažíme se také vytvářet motivační zázemí již od nižšího stupně základních škol. Věříme, že talentovaní a motivovaní studenti mohou plně rozvinout své schopnosti jen v podnětném prostředí odpovídajícím jejich vzdělávacím potřebám a současným trendům, ale také za předpokladu zdravého vývoje.

Další oblastí je program společenské odpovědnosti zaměstnanců RSJ, kteří pravidelně věnují své finanční prostředky několika neziskovým organizacím, které si sami vybrali. Ke každé darované koruně přidá RSJ další tři.

Zdravý životní styl považuje RSJ Foundation za nezbytnou součást moderního života. V letech 2015–2017 jsme podpořili soubor doplňujících se projektů, které řeší společenské problémy, jako je zlepšení stravovacích návyků a pohybových dovedností dětí a mládeže, či změna nezodpovědného přístupu spotřebitelů k potravinám. Společně se nám podařilo "rozhýbat" skvělé projekty, které se staly úspěšnými a soběstačnými.

Zakladatelé

 • Libor Winkler

  místopředseda správní rady
 • Martin Ducháček

  člen dozorčí rady
 • Anton Tyutin

  předseda správní rady
 • Bronislav Kandrík

  předseda dozorčí rady
 • Michal Šaňák

   
 • Václav Dejčmar

   
 • Karel Janeček

   
 • Petr Altman

   
 • Tomáš Janeček

   
 • Jakub Petrásek

  člen dozorčí rady

Náš tým

 • Lenka Eckertová

  Ředitelka nadace
 • Petra Šlapánková

  Projektová manažerka nadace
 • Adéla Salačová

  Projektová manažerka nadace
 • Hana Křepelková

  Projektová manažerka nadace (mateřská dovolená)

Děkujeme za podporu

 • banner techsoup.cz

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku