Příklady futures kontraktů

V následující pasáži přinášíme několik příkladů různých futures pro lepší orientaci v tom, jak se tento instrument v praxi používá.

Příklad měnového futures

Jsme vývozce amerického sportovního vybavení do eurozóny a víme, že v prosinci 2012 obdržíme jeden milion eur. Abychom si mohli naplánovat další obchody, rádi bychom si zajistili kurz, za který eura směníme na dolary. Na trhu má nyní jeden kontrakt na 125 000 eur splatný v prosinci 2012 hodnotu 150 000 USD. To odpovídá kurzu 1:1,2. Za náš milion eur bychom dostali 1 200 000 dolarů. S tím budoucím kurzem jsme spokojeni a osm kontraktů prodáme (1 000 000/125 000). Jsme nyní v pozici short, tj. zavázali jsme se, že za tři měsíce prodáme jeden milion eur. Na náš účet u našeho brokera (banky) vložíme margin v minimální výši 32 400 USD (8*4050).

Za tři měsíce stojí jedno euro 1,3 dolaru. V tomto případě jsme na kontraktech prodělali 100 000 USD, protože kdybychom si je nekoupili, dostali bychom na spotovém trhu (spot/cash market) 1 300 000 dolarů místo sjednaných 1 200 000. Na druhou stranu jsme po celé tři měsíce měli jistotu, že za náš milion eur dostaneme přesně milion dvě stě tisíc dolarů. Technicky by vše proběhlo tak, že na účet u brokera bychom museli za dobu trvání kontraktu v rámci dorovnávání marginu doplatit sto tisíc USD. V den zavření naší pozice na futures trhu (expirace kontaktu) bychom náš milion eur prodali na spotovém trhu za onen 1 300 000 USD. Na futures kontraktech jsme prodělali 100 000 USD, celkově jsme tedy za milion eur získali 1 200 000 USD.

Tabulka dále ukazuje situaci, kdyby kurz zůstal stejný (scénář 2) a klesl na 1,1 USD za EUR (scénář 3).

Výsledky zajištění pozice short (v USD)
  Scénář 1 2 3
A Hodnota 8 kontraktů na začátku ledna 1 200 000 1 200 000 1 200 000
B Hodnota 8 kontraktů v den expirace 1 300 000 1 200 000 1 100 000
C Zisk/ztráta z 8 kontraktů, pozice short (A-B) -100 000 0 100 000
D Cena milionu eur na aktuálním trhu v prosinci 1 300 000 1 200 000 1 100 000
  Výsledná cena (D+C) 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Příklad úrokového futures

Specifikum úrokových futures

  • Úrokové futures se vždy sjednávají pro tříměsíční úrok. Obvykle proto expirují po čtvrtletí, jenom pro nejbližší měsíce existuje i měsíční expirace. U úrokového futures na sazbu EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je možné obchodovat s celkem 28 různými expiracemi. Prvních šest je po měsících – je-li začátek ledna, bude prvním únor, posledním pak červen – a ostatní expirují po čtvrtletích vždy v březnu, červnu, srpnu a prosinci. Poslední tedy v prosinci za šest let.
  • Pokud bychom si chtěli zajistit například pětiletou půjčku s pohyblivým úrokem vázaným na úrokovou míru LIBOR nebo Euribor, museli bychom si sjednat dvacet čtvrtletních futures za sebou. Každé čtvrtletí bychom z jednoho z nich inkasovali zisk, resp. ztrátu, která by nám kompenzovala pohyb úrokové míry.
  • Pokud bychom měli sjednanou půjčku na pět let s úrokem, který bude určen za tři měsíce na celé období v závislosti na některé z nejpoužívanějších úrokových sazeb, mohli bychom opět využít futures. Stejně jako v přechozí situaci bychom nakoupili 20 čtvrtletních kontraktů. V den stanovení úroku by zisk/ztráta z jejich prodeje vyrovnal/a změnu úrokové sazby, ke které došlo během tří měsíců předcházejících stanovení úroku.

Příklad
Je srpen a my víme, že si v září půjčíme milion eur na tři měsíce. Už nyní chceme ale mít jistotu, kolik bude činit pohyblivý úrok. Banka úrok stanovuje jako 1 % plus sazbu EURIBOR v den sjednání půjčky, řekněme 17. září. Abychom si úrok zafixovali, prodáme jeden kontrakt na EURIBOR v nominální hodnotě milion eur (jakoby se zavazujeme, že si v září půjčíme na tři měsíce jeden milion eur s danou úrokovou sazbou). Cena kontraktu je 99, což odpovídá roční úrokové míře 1 % (tzn. trh očekává, že za tři měsíce bude příslušná sazba EURIBOR 1 %). Na účet u burzy splatím margin 800 € a počkám do 17. září.

V den splatnosti poklesla cena futures na 98. To odpovídá úrokové míře 2 % (100–98). Na futures jsme tedy vydělali, na účtu u burzy nám přibylo 2 500 € (cena klesla o 100 bazických bodů, setin procenta – za každý jsme dostali 25 eur, neboť jsme v pozici short). Banka nám půjčí milion eur za 3 % (1 % + aktuální EURIBOR ve výši 2 %). Na úrocích tak celkem zaplatíme 7 500 € (30 000/4 – máme půjčku jen na čtvrt roku). Futures kontrakt nám ale vydělal 2 500 €, takže celkově náklady na úrok byly pět tisíc. To odpovídá úrokové sazbě u banky ve výši 2 % (tedy sazbě EURIBOR ve výši 1 %, což je přesně cena, za kterou jsme se v září zajišťovali).

V tabulce výpočty pro situaci, kdy hodnota futures zůstala stejná (scénář 2) a poklesla (scénář 3).

Výsledky zajištění, pozice short
  Scénář 1 2 3
A Cena kontraktu v srpnu 99 99 99
  - to odpovídá roční úrokové sazbě EURIBOR ve výši 1% 1% 1%
B Cena kontraktu v den expedice, 17. září 98 99 100
  - to odpovídá roční úrokové sazbě EURIBOR ve výši 2% 1% 0%
C Zisk/ztráta z kontraktu, pozice short (v €) 2 500 0 -2 500
  Roční úroková sazba, za kterou mi banka půjčí (EURIBOR +1%) 3% 2% 1%
D Bance zaplatím (v €) 7 500 5 000 2 500
  Celkové náklady na úrok (D-C) (v €) 2 500 0 -2 500

Příklad futures na státní dluhopisy

Jsme správci investičního fondu, který nakupuje německé státní dluhopisy. Víme, že přibližně za měsíc – řekněme v září – přijde nový klient, který do fondu vloží 10 milionů eur. Rozhodneme se, že za tuto částku koupíme mix dluhopisů se splatností okolo 2 let. Chceme si zajistit jejich cenu už teď nákupem futures kontraktů (Schatz). Hodnota jednoho z nich s dodáním v září je nyní 98 000 €. Rozhodneme se, že nakoupíme 102 kontraktů v celkové hodnotě 9 996 000 eur. U burzy vložím na účet margin ve výši 102*360 €.

Jsme v pozici long a v září máme dostat 102 dluhopisů Schatz po 98 000 €. Protože ale protistrana (v pozici short) nám může dodat jakýkoli dluhopis s dobou do maturity 1,75–2,25 roku, rozhodneme se, že naši pozici raději uzavřeme opačnou operací. Jsme v pozici long, opačnou operací je tedy prodej. V rozhodujícím okamžiku je hodnota jednoho Schatz kontraktu 99 000 eur. Na každém jsme tedy vydělali tisíc eur. Dohromady pak 102 tisíc. V praxi je to tak, že při uzavření pozice již „nic navíc“ nedostanu. Vydělané tisíce mi burza už připsala na můj margin account.

Na trhu teď sice stojí jeden Schatz 99 000 €, takže to vypadá, že si za 10 milionů, které jsme obdrželi od nového investora, nemůžeme koupit 102 dluhopisů, jak jsme zamýšleli (chybí nám 98 tisíc). Zdání však klame. Na futures jsme vydělali 102 tisíc, které nám zvýšené náklady pokryjí (dokonce zbudou čtyři tisíce). Můžeme si tak koupit přesně tolik Schatzů, kolik jsme chtěli. Navíc si můžeme vybrat, jaké z mixu budeme chtít.

V tabulce jsou výpočty pro situaci, kdy hodnota futures zůstala stejná (scénář 2) a poklesla (scénář 3).

Výsledky zajištění, pozice long (v tis. EUR)
  Scénář 1 2 3
A Hodnota kontraktu v srpnu 98 98 98
B Hodnota kontraktu v okamžiku uzavření pozice 99 98 97
C Zisk/ztráta ze 102 kontraktů, pozice long (A-B*102) 102 0 -102
D Cena koupě 102 dluhopisů v září 10 098 9 996 9 894
  Výsledná cena za 102 kontraktů (D-C) 9 996 9 996 9 996

Příklad futures na akciový index

Představme si, že držíme akcie evropských společností, které jsou zahrnuty v akciovém indexu Euro Stoxx 50, a obáváme se, že jejich cena poklesne. Bohužel je ale nemůžeme ihned prodat. Prodej futures na akciový index Euro Stoxx 50 nabízí řešení (varianta použití A). Nebo můžeme tento typ kontraktu využít k investování do evropských společností (evropské ekonomiky), pokud nemáme dostatek prostředků, abychom koupili portfolio, které by přesně odpovídalo složení indexu. v případě futures totiž na začátku pouze stačí splatit margin (varianta použití B). Navíc jsou futures oproti klasickým akciím likvidnější – je snazší je nakoupit a prodat. Další možností, jak futures kontrakty využít, je spekulace (varianta použití C).

Varianta použití A

Zajistit se proti propadu evropských akcií můžeme tak, že příslušné kontrakty prodáme (budeme v pozici short). Zajistit chceme hodnotu portfolia ve výši maximálně 100 000 eur. Hodnota futures se vypočítává jako výše indexu vynásobená 10 eury. Je srpen a hodnota futures s expirací v prosinci je 25 000 € (to odpovídá hodnotě Euro Stoxx 50 indexu ve výši 2 500 bodů). Prodáme tedy čtyři kontrakty. Při otevření pozice splatíme margin ve výši 1 842 eur za jeden kontrakt.

Řekněme, že naše obavy se naplnily a akcie evropských společností poklesly. Akciový index Euro Stoxx 50 má nyní hodnotu jen 2 000 bodů (pokles o 20 % oproti hodnotě, za kterou jsme futures nakoupili), a tak každý kontrakt, který držíme, má hodnotu 20 000 €. Protože jsme v pozici short, musíme kontrakty nakoupit, abychom naší pozici uzavřeli. Na každém kontraktu jsme tak vydělali 5 000 eur (hodnota při prodeji mínus hodnota při nákupu). Celkově jsme tedy na futures vydělali 20 000 €, což by nám mělo pokrýt naše ztráty z držených akcií. Je evidentní, že na zajištění portfolia v hodnotě 100 000 eur jsme v případě, že jsme se do budoucího vývoje „trefili“, nepotřebovali složit u burzy více než 7 368 € (počáteční margin je v tomto případě samozřejmě vrácen).

Varianta použití B

Pokud bychom chtěli investovat do akciového indexu Euro Stoxx 50, respektive akcií, ze kterých se skládá, a neměli dostatek prostředků, abychom si ve správném poměru nakoupili jeho veškeré složky (s „pouhými“ sto tisíci eury by to šlo opravdu těžko), můžeme rovněž využít futures na tento index. Chceme-li investovat 100 000 €, nakoupíme kontrakty ve stejné hodnotě. v našem případě (hodnota indexu 2 500 bodů) opět čtyři (100 000/25 000). Splatíme margin ve výši 7 368 € a zbytek uložíme do bezpečných vládních dluhopisů.

V době expirace našich kontraktů bude výsledek stejný, jako kdybychom za sto tisíc koupili ve správném poměru akcie z indexu. Rozdíl oproti investici přímo do akcií je ten, že zisky a ztráty jsou nejen vypočítávány každý den, ale i odčítány, resp. přičítány na našem kontě u burzy. Také je jednodušší otevřenou pozici uzavřít.

Varianta použití C

Pokud bychom chtěli hodně zariskovat, mohli bychom za našich 100 000 prodat až 54 kontraktů (100 000/1 848, zbylo by nám 532 €). Pokud jsme takto riskovali a index Euro Stoxx 50 poklesl na 2 000 bodů, jsme v plusu 270 000 eur. To je pořádný zisk, když jsme museli na začátku složit jen 99 468 eur.

Úskalí riskantní strategie je očividné. Pokud by hodnota Euro Stoxx 50 namísto poklesu o 500 bodů stoupla o stejnou hodnotu, prodělali bychom 270 000 eur.* U „konzervativní“ strategie s prodejem pouhých čtyř kontraktů bychom o celých sto tisíc přišli jen v případě, že hodnota akciového indexu by stoupla na 5 000 bodů, což je značně nepravděpodobné. v případě riskantní strategie by se ztráty vyšplhaly na závratných 1 350 000 eur.

* v praxi bychom s klesající hodnotou indexu museli neustále doplňovat margin. Ve chvíli, kdy by index stoupl na hodnotu 2 686 bodů, bychom prodělali všech našich sto tisíc. Pokud bychom nepokračovali v doplňování marginu, burza by naši pozici sama uzavřela.

Tabulka shrnuje výsledky „konzervativní“ strategie s prodejem čtyř kontraktů (I) a riskantní strategie s prodejem 54 kontraktů (II) pro různé scénáře – pokles akciového indexu (scénář 1), žádná změna (scénář 2), nárůst o 500 bodů (scénář 3) a zdvojnásobení akciového indexu (scénář 4). Pokud bychom do akcií v indexu Euro Stoxx 50 investovali, tedy futures kontrakty nakoupili, byli bychom v pozici long a výsledky by byly zcela opačné.

Výsledky zajištění, pozice short
  Scénář 1 2 3 4
  Strategie I II I II I II I II
A Hodnota prosincového kontraktu v srpnu (v tis. €) 25 25 25 25 25 25 25 25
B Počet kontraktů 4 54 4 54 4 54 4 54
  Margin (zaokrouhleno na tis. €) 7 100 7 100 7 100 7 100
C Cena kontraktu v okamžiku uzavření pozice (v tis. €) 20 20 25 25 30 30 50 50
D Zisk/ztráta z jednoho kontraktu, pozice short (v tis. €) (A-C) 5 5 0 0 -5 -5 -25 -25
  Celkový zisk/ztráta (v tis. €) (D*B) 20 270 0 0 -20 -207 -100 -1 350

Příklad futures na volatilitu

Poměrně extravagantním druhem ve „stáji“ futures kontraktů je ten na volatilitu, tedy pohyb cen (konkrétně se jedná o směrodatnou odchylku za určité období).

Kontrakt se opírá o index VIX (Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index), který je jediným skutečně obchodovaným futures kontraktem tohoto druhu a ukazuje volatilitu trhu opcí na akciový index S&P 500. Využít ho lze proto především k zajištění proti vysoké volatilitě na tomto trhu. Expirace kontraktů jsou po měsících.

Hodnota kontraktu pro leden 2013 je nyní 20 000 USD – to odpovídá hodnotě indexu VIX na úrovni 20 bodů, protože jeden bod má vždy hodnotu tisíc amerických dolarů. Řekněme, že změna indexu volatility o jeden bod nahoru nás bude stát 10 000 USD, protože o tolik poklesne hodnota našeho. Protože jeden bod odpovídá tisíci dolarů, koupíme deset kontraktů. Skutečně ale zatím zaplatíme – složíme na konto u burzy – pouze margin ve výši 57 750 USD.

V lednu 2013 kontrakty expirovaly. Hodnota VIX pro tento měsíc byla 22. Kontrakty jsme tedy prodali za 220 000 USD. Došlo ke zhodnocení o 20 000 USD – na margin account u burzy nyní máme 20 tisíc dolarů, které nám pokryjí ztrátu ze zvýšené volatility. Samozřejmě jen za předpokladu, že jsme citlivost našeho portfolia na změnu volatility odhadli správně. Tabulka ukazuje výsledky našeho nákupu v situaci, kdy hodnota VIX pro leden 2013 zůstala na úrovni 20 (scénář 2) a kdy poklesla na 18 (scénář 3).

Výsledky zajištění, pozice long (v tis. USD)
  Scénář 1 2 3
A Hodnota deseti lednových kontraktů v době zakoupení 200 200 200
  Hodnota VIX na konci ledna 2013 22 20 18
B Hodnota deseti kontraktů na konci ledna 2013 220 200 180
  Celkový zisk/ztráta z deseti kontraktů, pozice long (B-A) +20 0 -20