RSJ Private Equity převzala projekt Novomlýnské brány

04. Červenec 2013

Ostře sledovaný developerský projekt Novomlýnská brána, který na konci pražské Revoluční ulice zaplní nevyužívanou parcelu u Štefánikova mostu, změnil majoritního investora. Tím se nově stala investiční společnost RSJ Private Equity. Ta vedení projektu převzala po rozhodnutí Ministerstva kultury, že Magistrát hlavního města musí znovu projednat původně schválené plány.

Vstupem RSJ Private Equity se začíná psát nová kapitola tohoto doposud kontroverzního projektu, jehož zvolené řešení vzbudilo živou diskuzi nejen mezi odbornou veřejností. Společnost RSJ Private Equity, která má již zkušenosti z podobných projektů renovace historických staveb (Centrum Pivovar Děčín; www.centrumpivovar.cz) a výstavby v předválečné městské zástavbě (Rezidenční projekt Zlatice; www.zlatice.cz), se totiž rozhodla iniciovat debatu o budoucí podobě stavby. Výsledkem by mělo být rozhodnutí, zda úplně zavrhnout současný architektonický návrh a připravit zpracování nového projektu, který bude více reflektovat polohu stavby v historickém centru Prahy i námitky odborníků z oblasti památkové péče, architektury a obyvatelů městské části.

RSJ Private Equity si je vědoma nesmírného architektonického potenciálu místa a jejím cílem tedy nemůže být nic menšího, než dát Praze novou architektonickou dominantu, která dokonale souzní s historickým centrem. Proto byla oslovena architektonická studia, z jejichž návrhů by mohla vzejít nová podoba Novomlýnské brány „Chceme, aby se Novomlýnské brána stala jednou ze staveb, na které bude Praha skutečně hrdá. Máme k historickému centru velmi blízký vztah, tak asi jako každý obyvatel hlavního města a jeho vzhled nám není lhostejný. “ říká Jan Vyhnálek, zástupce RSJ Private Equity.

 

O společnosti

RSJ Private Equity je fondem spravujícím soukromé investice společníků a partnerů akciové společnosti RSJ, obchodující s cennými papíry. Do portfolia fondu patří investice v nemovitostech v České republice i v zahraničí a účast na inovativních projektech v oblasti energetiky a informačních technologií. Fond spravuje prostředky v nemovitostních projektech v investičním objemu kolem 150 miliónů eur a v oblasti inovativních projektů

Společnost je nastupující organizací 5P uzavřeného investičního fondu, a. s. Ke své činnosti přistupuje v souladu se všemi pravidly, které jsou standardem v mateřské společnosti RSJ a. s., a v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb. (ust. § 4 odst. 1) o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky.