Energetické centrum Mostek zahájí zkušební provoz

12. Listopad 2013

Praha, 12. listopadu 2013, na konci letošního října získala Společnost MOSTEK energo povolení k uvedení do zkušebního provozu pro nově vybudovanou elektrárnu na spalování zemědělské biomasy v podkrkonošském Mostku. Celý projekt, který vznikl už v roce 2009, tak vstupuje do závěrečné fáze. Investory projektu, který ukazuje, jak lze využít alternativní zdroje v energetice, jsou investiční fond RSJ Private Equity a společnost Dewarec.

Cílem projektu energetického centra MOSTEK energo, je vybudovat a provozovat stabilní energetický zdroj elektrické energie a tepla, které budou vyráběny z obnovitelných zdrojů, konkrétně zemědělské biomasy. Instalovaný výkon elektrárny je 4,9 MW, maximální výkon 5,4 MW.

Stavební povolení bylo vydáno v roce již v roce 2010. Samotná výstavba elektrárny v prostorách bývalého textilního závodu TIBA 01 v obci Mostek (na Trutnovsku) byla zahájena v říjnu 2012. Realizací projektu došlo i k revitalizaci tohoto areálu a obnovení alespoň části pracovních míst, o která obec přišla bankrotem textilky. Po vydání povolení ke zkušebnímu provozu bylo zahájeno testování kotle a dalších technologií. Připojení do distribuční soustavy je plánováno na 9. prosince 2013.

„Věříme, že současná energetická situace nejenom v Evropě je nakloněna podobným projektům malých producentů energií. MOSTEK energo jasně ukazuje možnosti alternativních zdrojů energií i ve vysoce konkurenčním prostředí, navíc nejsme závislí na rizikových faktorech jako v případě fotovoltaiky“, říká jednatel společnosti David Beneš.

Jan Vyhnálek, předseda představenstva RSJ Private Equity, který se aktivně podílí na řízení projektu, k tomu dodává: „Našim akcionářům projekt - tak jak je koncipován - přináší možnost  investovat do odvětví se zajímavým potenciálem rozvoje. Podobné investice jsou procesně i kapitálově poměrně náročné. Rizika realizace podobných projektů je tak nutné řídit pomocí širšího a ucelenějšího konceptu využití zdroje.“

Celkové investiční náklady na realizaci projektu se pohybují okolo 505 milionu Kč. Návratnost projektu je významně závislá na koncepci prodeje elektrické energie a tepla a využití zdroje. Projekt zároveň využil i dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace.

„Při realizaci celého díla hrály významnou roli tuzemské firmy, které dodaly hlavní technologické a stavební části elektrárny. Ta kromě výroby energií podle aktuální potřeby přenosové soustavy bude sloužit i jako zdroj energií pro další projekty a firmy, které v prostorách bývalé textilky najdou své sídlo. Tento kdysi opuštěný technologický areál (tzv. brown field) tak bude z hlediska energií zcela soběstačnou entitou, která je schopna pokrýt potřeby projektů, které budou spojeny především s projekty investorů okolo MOSTEK energo,“ upozorňuje na další možnosti a přínos celého projektu Otto Dobřichovský, tvůrce konceptu elektrárny a zástupce investora ve věcech technologických a technických.

 

O společnosti

RSJ Private Equity je fondem spravujícím soukromé investice společníků a partnerů akciové společnosti RSJ. Do portfolia fondu patří investice v nemovitostech v České republice i v zahraničí a účast na inovativních projektech v oblasti energetiky a informačních technologií. Fond spravuje prostředky v investičním objemu kolem 150 miliónů eur.