Seznam příjemců osobních údajů

RSJ Custody s.r.o., IČO: 026 03 900, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka C 220809 vedená u Městského soudu v Praze, RSJ Securities a.s., IČO: 008 84 855, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka B 14743 vedená u Městského soudu v Praze, RSJ Investments investiční společnost a.s., IČO: 053 57 225, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka B 21826 vedená u Městského soudu v Praze, RSJ Asset Management investiční společnost a.s., IČO: 17149509, sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka: B 27294vedená u Městského soudu v Praze, RSJ a.s., IČO: 063 24 720, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka B 22737 vedená u Městského soudu v Praze, a RSJ Services s.r.o., IČO: 018 25 259, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka C 267169 vedená u Městského soudu v Praze (dále společně jen „Společnost“),[1] jakožto správce osobních údajů, spolupracuje s následujícími kategoriemi zpracovatelů, resp. předává osobní údaje následujícím kategoriím příjemců osobních údajů:

  • orgány veřejné moci – orgány veřejné moci, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu či subjekty pověřené k plnění úkolů ve veřejném zájmu, kterým je Společnost v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, předat některé osobní údaje na základě platných právních předpisů či za účelem poskytnutí součinnosti;
  • poskytovatelé IT řešení a podpory – obchodní společnosti a další subjekty se sídlem v České republice, jejichž služby jsou Společností využívány pro účely správy a aktualizace interních systémů a správy internetových stránek a serverů včetně správy hardware využívaného Společností;
  • obchodní partneři – obchodní společnosti a další subjekty se sídlem v České republice, se kterými Společnost dlouhodobě spolupracuje při poskytování služeb
  • poskytovatelé právních služeb – advokátní kanceláře, jejich organizační složky či samostatní advokáti se sídlem v České republice, kteří poskytují Společnosti právní poradenství;
  • účetní, daňoví poradci, auditoři – obchodní společnosti a další subjekty se sídlem v České republice, s předmětem podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, daňové poradenství, auditorská činnost, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
  • vnitřní auditor  obchodní společnost se sídlem v České republice, poskytující poradenské služby finančním institucím, a to včetně výkonu činnosti vnitřního auditu;
  • poskytovatelé PR či marketingových služeb – obchodní společnosti a další subjekty se sídlem v České republice poskytující PR služby, služby řízení vztahů s veřejností či marketingové služby Společnosti;
  • poskytovatel technického řešení biometrického podpisu – obchodní společnost se sídlem v České republice, která Společnosti poskytuje technické řešení biometrického podpisu;
  • poskytovatelé servisních služeb – obchodní společnosti a další subjekty se sídlem v České republice, které Společnosti poskytují servisní služby.

Společnost zde uvádí pouze informace o kategoriích zpracovatelů/příjemců osobních údajů, a to z důvodu ochrany bezpečnosti informačních systémů Společnosti, včetně zabezpečení osobních údajů, ve vztahu k nimž je Společnost správcem (např. před případným kybernetickým útokem), jakož i z důvodu ochrany obchodního tajemství Společnosti a spolupracujících třetích stran.


Poslední aktualizace proběhla dne: 01.03.2024

[1] RSJ Investments investiční společnost a.s. a RSJ Asset Management investiční společnost a.s. se rozumí i jimi obhospodařované investiční fondy s právní osobností (dále jen „Fondy“) a společnosti zvláštního určení (SPV), v nichž mají Fondy majetkovou účast.

 

[1] RSJ Investments investiční společnost a.s. a RSJ Asset Management investiční společnost a.s. se rozumí i jimi obhospodařované investiční fondy s právní osobností (dále jen „Fondy“) a společnosti zvláštního určení (SPV), v nichž mají Fondy majetkovou účast.