Academic excellenceProjects

CERGE-EI

Support period 2015–
Website

Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute is a joint workplace of Charles University in Prague and the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences. It connects education with top-level research in all areas of theoretical and empirical economics.

CERGE-EI

CTU

Support period 2022
Website

The Czech Technical University in Prague (CTU) is one of the largest and oldest technical universities in Europe. According to Methodology 2017+, it is the highest-rated in the group of Czech technical universities.

Jednota českých matematiků a fyziků

Support period 2015–
Website

Jednota českých matematiků a fyziků je profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Její počátky sahají do roku 1862. Podporuje rozvoj matematiky a fyziky zejména popularizací a péčí o talenty.

Jednota českých matematiků a fyziků

University of South Bohemia in České Budějovice

Support period 2015–
Website

The Beaver of Informatics is a contest organized for primary, secondary and high school students. The contest offers the possibility to compete and to popularise informatics at school and also among students – fans of computing. The main goal of the contest is to show students and their teachers the whole rank of informatics which teaching is often reduced to digital literacy training. Another aim is to show them which knowledge and skills are required from IT specialists and also turn attention to the grounfs and principles of informatics as a science so that schools would be able to form students prepared to IT university studies having an undistorted idea of „computer science studies“.

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Mathematics and Physics

Support period 2015–
Website

MFF UK je jednou z fakult Univerzity Karlovy, na které se kromě fyzikálních a matematických oborů vyučuje také informatika. Fakulta se pravidelně umisťuje na vysokých pozicích v žebříčcích hodnocení VŠ doma i v zahraničí.

Faculty of Mathematics and Physics

Institute of Mathematics CAS

Support period 2015–
Website

Matematický ústav AV ČR je veřejná výzkumná instituce, která se zabývá vědeckým výzkumem v oblastech matematiky a jejích aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu. Vydává odborné publikace, organizuje konference a semináře a vychovává vědecké pracovníky.

Studen Cyber Games

Support period 2015–
Website

The pIšQworky competition is part of the Student Cyber Games society that has been using student competitions to bring together school and fun since 2003. The main goal of the project is to raise self-confidence in young people, and to foster their competitiveness, logical thinking and patience. The competition is designed for middle- and high-school students. Each year, five-member teams compete in this modified version of tic-tac-toe to reach the final and win awesome prizes.

Studen Cyber Games