Mandatory published information

Mandatory information is regularly published on this page

1. Important Information

Information about the company

RSJ Asset Management investiční společnost a.s.
Florentinum
Na Florenci 2116/15
CZ 110 00 Prague 1
IČO 17149509
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 27294.

Selected documents and regulations

Politika provádění pokynů a obchodů
Politika řízení střetu zájmů
Reklamační řád
Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

2. Annual Reports