Company Profile

RSJ Asset Management investiční společnost a.s. is an investment manager that manages in particular RSJ Investments SICAV a.s., an investment fund of qualified investors with one sub-fund RSJ Prop Podfond.

RSJ Asset Management investiční společnost a.s. zahájila svou činnost v r. 2022, kdy také převzala obhospodařování investičního fondu RSJ Prop SICAV a.s., resp. jeho jediného podfondu RSJ Prop Podfond.

V podfondu RSJ Prop se společnost zaměřuje na zhodnocování majetku pomocí algoritmického obchodování (algorithmic trading), kdy se k obchodování používají počítačové modely.

Společnost je zaměřena na obhospodařování majetku investovaného úzkým okruhem akcionářů z řad spoluzakladatelů a pracovníků společnosti RSJ Securities a.s. Společnost nepřijímá klienty ze zemí mimo EU.

Board of Directors of the Management Company

Libor Winkler

portfolio manager

Michal Šaňák

risk manager

Supervisory Board of the Management Company

Jan Dezort

Daniela Doležalová

Jakub Petrásek