O SPOLEČNOSTI

Společnost RSJ a.s. je plně licencovaným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v Praze. Její hlavní činností je obhospodařování majetku, v jehož rámci se zaměřuje na obchodování s finančními deriváty na zahraničních trzích. Zde působí zejména jako takzvaný tvůrce trhu, tzv. market maker, který ostatním účastníkům burzy usnadňuje obchodování.

Na londýnské burze ICE Futures Europe byla společnost RSJ a.s. jmenována oficiálním tvůrcem trhu se závazkem tuto roli vykonávat po téměř celý obchodní den. Tuto pro trhy důležitou funkci plní také na chicagské burze CME. RSJ a.s. je dále členem a významným obchodníkem derivátové burzy Eurex se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem.