Poznání

Posouvání hranic lidského poznání. Podpora akademické excelence. To jsou cíle podpory RSJ Foundation v oblasti vědy a výzkumu. Zaměřujeme se na témata blízká skupině RSJ, tedy na matematiku, informatiku a ekonomii.

Snažíme se jich dosáhnout orientací na dva hlavní směry:

 • Zvýšení prestiže vědy a zdůraznění jejího významu.

 • Podpora matematiky, informatiky a logiky prostřednictvím vzdělávacích institucí i dalších organizací.

Pro talentované, pracovité a motivované mladé lidi je nutné vytvářet zázemí odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a současným trendům. Jejich píle a snaha musí být oceňována stejně tak, jako práce zasloužilých vědců. Vzdělanost v nejširším slova smyslu je klíčem ke smysluplné budoucnosti.

 

Chceme přispět zejména:

 • Ke zpřístupnění vědy laické veřejnosti v České republice prostřednictvím její popularizace.

 • K vytvoření motivačního prostředí pro žáky, studenty, ale i pedagogy.

 • Ke spolupráci vzdělávacích a vědeckých pracovišť s podnikatelskou sférou.

2018

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 1. Soustředění korespondenčního semináře z programování

  Web
  ksp.mff.cuni.cz/sksp/2018J/letak.html

  Podpora talentovaných studentů informatiky na základních a středních školách. Korespondenční seminář letos prvně navázal spolupráci s organizátory soutěže Bobřík informatiky, a na jarní soustředění pozval 5 nejlepších řešitelů této soutěže. Samotný korespondenční seminář je vzdělávací a soutěžní akce pro zájemce o informatiku z řad studentů základních a středních škol, kterou MFF pořádá již 30 let.

 2. Konference ICALP

  Web
  iuuk.mff.cuni.cz/~icalp2018/

  Jedná se o významnou mezinárodní konferenci v oblasti teoretické informatiky. Její pořádání umožní účast širší odborné veřejnosti a také posílit postavení MFF UK i českou informatickou komunitu na mezinárodní úrovni. Tato konference je nejvýznamnější evropskou akcí v teoretické informatice, a zároveň jde o výroční setkání Evropské asociace teoretické informatiky. Přispíváme na granty studentům, kteří se díky nim mohou konference zúčastnit a nasbírat velmi cenné zkušenosti a kontakty.

 3. Zimní škola "Geometry and Physics"

  Web
  conference.math.muni.cz/srni/

  Všeobecný a dlouhodobý cíl Zimní školy je přispět k vzájemné komunikaci mezi matematiky a matematickými, resp teoretickými, fyziky. Zimní škola je rozdělena na 2 části, dopolední plenární přednášky zvaných hostů, které mají přehledný a výukový charakter a jsou podstatné především pro mladší účastníky školy. Odpolední přednášky jsou rozděleny do sekcí podle oborů a slouží pro pokročilejší účastníky. Škola se tímto podobá mezinárodní konferenci. Nezanedbatelnou a z jistého hlediska nejpodstatnější částí jsou neformální diskuze, kde je možné mluvit o problémech, které ještě nejsou vyřešeny a o nových směrech výzkumu.

 4. 20. zimní škola Robust 2018

  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~antoch/

  Podpora je směrována na úhradu konferenčních poplatků významných řečníků, kteří přednesou zvané přednášky na konferenci, jejímž cílem je umožnit setkání odborníků především z Česko-Slovenska zabývajících se statistikou a pravděpodobností jak na úrovni teoretické, tak i aplikační. Dále se jedná o poskytnutí konferenčních poplatků studentů, především magisterského studia, kteří by se jinak akce nemohli zúčastnit. Pro ně se jedná o příležitost navázat první vědecké kontakty se svými vrstevníky a prezentovat své první vědecké výsledky.

 5. Matematická soutěž Náboj

  Web
  math.naboj.org/about.php

  14. ročník soutěže pro cca 1 400 účastníků ze středních škol, kteří jsou rozděleni podle věku do dvou kategorií. Cílem projektu je zpopularizovat matematiku a podpořit rozvoj logického uvažování žáků (k řešení mnohých soutěžních úloh je potřeba originální přístup.) MFF UK chce také iniciovat vznik stejné soutěže i v dalších evropských zemích, což umožní širší srovnání studentů na mezinárodní úrovni.

 6. Matematický ústav AV ČR

 7. Winter School in Abstract Analysis 2018 – section Set Theory & Topology

  Web
  www.winterschool.eu/

  Cílem projektu je podpora účasti perspektivních začínajících vědeckých pracovníků na konferenci Zimní škola. Tyto školy se konají každoročně v různých podobách a sekcích již od roku 1973. Sekce Set Theory & Topology představuje mezinárodní týdenní konference, konané každoročně na přelomu ledna a února, zaměřené hlavně na teorii množin, množinově-teoretickou topologii a příbuzné obory.

2017

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 1. Zimní škola "Geometry and Physics" 2017

  Web
  conference.math.muni.cz/srni/files/archiv/2017/

  Všeobecný a dlouhodobý cíl Zimní školy je přispět k vzájemné komunikaci mezi matematiky a matematickými (resp. teoretickými) fyziky.

 2. Konference "Stochastika 2017"

  Web
  math.feld.cvut.cz/helisova/03Kohutka17en.html

  Účast studentů MFF UK na vědecké konferenci STOCHASTIKA 2017, jejímž zaměřením je teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy. Přítomnost na odborném programu konference povede k rozšíření znalostí studentů a napomůže jim k tvorbě závěrečných prací. Většina z podpořených studentů bude na konferenci zároveň přednášet své poznatky.

 3. EMS School in Applied Mathematics, Mathematical Aspects of Fluid Flows

  Web
  essam-maff.cuni.cz/

  Prezentace nejnovějších matematických teorií v oblasti mechaniky stlačitelných a nestlačitelných tekutin. Hlavním přínosem je interakce mladých vědců a doktorandů z ČR a ze zahraničí, mezi sebou, ale i s odborníky v dané oblasti.

 4. Matematická soutěž Náboj 2017

  Web
  math.naboj.org/archive.php

  Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují své školy. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.

 5. Soutěž diplomových prací studentů MFF UK

  Web
  kpms.karlin.mff.cuni.cz/?vyber=sponzori&lang=cz#vitezi

  Ocenění nejlepších diplomových prací studentů v oborech Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a Finanční pojistná matematika. Cílem je podpořit zájem studentů o vědeckou práci v těchto oborech.

 6. Function Spaces: Embeddings and Extrapolation X

  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~pick/fslect.htm#2017

  Každoroční tradiční Mezinárodní jarní škola z matematické analýzy je určena vynikajícím studentům a mladým pracovníkům. Hlavními přednášejícími letošního, již 44. ročníku, jsou Andrea Cianchi, David Cruz-Uribe a Piotr Hajlasz, kteří přednesou sérii přednášek z teorie prostorů funkcí, vnoření a extrapolace.

 7. Soutěž softwarově zaměřených diplomových prací na informatické sekci MFF UK

  Web
  ksvi.mff.cuni.cz/

  Cílem projektu je motivovat studenty k psaní co nejlepších softwarově zaměřených diplomových prací a mít možnost odměnit finanční prémií skutečně kvalitní práci.

 8. Studentská výměna – REU

  Web
  kam.mff.cuni.cz/REU/

  Jedná se o intenzívní stáž – 7 týdnů na DIMACS centru při Rutgers University a 2 týdny na MFF UK. Během této doby studenti zažívají pracovní náplň badatele v oboru matematika/teoretická informatika. Pracují na problémech, které jim zadá jejich mentor, hledají nové, studují literaturu, pracují jednotlivě i ve skupinách, o postupných výsledcích pořádají přednášky.

 9. Konference HOMONOLO

  Web
  kam.mff.cuni.cz/conferences/Homonolo17/

  Cílem projektu je zorganizovat pětidenní workshop zaměřený na řešení aktuálních otevřených otázek ze strukturální teorie grafů a objevit tak společně nové poznatky.

 10. Matematický ústav AV ČR

 11. Prague Summer School on Discrete Mathematics 2017

  Web
  www.summerschoolsineurope.eu/course/6882/discrete-mathematics

  Cílem projektu je uspořádat týdenní letní školu (od 16. do 20. července 2018), která bude pokračováním série úspěšně započaté v roce 2016. Škola je primárně určena doktorandům a je otevřena všem, bez ohledu na příslušnost ke konkrétní instituci.

 12. Další projekty

 13. Nadační fond Neuron na podporu vědy

  Web
  www.nfneuron.cz/cs

  NF Neuron podporou vědy mění naši společnou budoucnost. Podporuje výjimečné vědce, oceňuje vědce, za přínos a celosvětový dopad ve vědě.

Projekty podporované v minulých letech

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku