Pomáhání

Zaměstnanecká dobročinnost – systém podpory nevládních neziskových organizací, které si zaměstnanci společnosti RSJ sami zvolili. Ke každé 1 Kč od zaměstnance přidá firma další 3 Kč.

Nevládní neziskové organizace – aktivně vybíráme a podporujeme organizace, které již delší dobu odvádějí dobrou práci a potřebují nový impuls ke své další činnosti.

2016

  Zaměstnanecká dobročinnost

 1. Fond ohrožených dětí

  Web
  www.fod.cz

  FOD je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, s působností na celém území České republiky.

 2. Helppes

  Web
  www.helppes.cz

  Posláním Centra výcviku psů pro postižené je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, získání větší míry soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí - vše pomocí speciálně vycvičených psů.

 3. Nadace "Národ dětem"

  Web
  www.naroddetem.cz

  Nadace, která se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty hospitalizované na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol.

 4. Nadace Leontinka

  Web
  www.nadaceleontinka.cz

  Nadace, která pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem zapojit se do společnosti, získat vzdělání a zúčastnit se společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

 5. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

 6. Pink Crocodile

  Web
  school.pink-crocodile.org/cs

  Mateřská a Základní škola pro děti s kombinovaným postižením pomáhá těmto dětem vzdorovat osudu a osvojit si základní dovednosti, díky nimž mohou dále rozvíjet své schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života dětí, jejich rodin i pečovatelů.

 7. Nevládní neziskové organizace

 8. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

 9. Dialog Jessenius

  Web
  www.dialog-jessenius.cz

  Nadační příspěvek jsme poskytli především na realizaci edukačního dokumentárního filmu: Průvodce onemocněním - nejčastější urologické malignity, který poslouží ke zvýšení informovanosti o vyšetřovacích a léčebných metodách a jako pomoc pacientům a rodinným příslušníkům po zjištění závažné diagnózy. Film budou mj. využívat nemocnice a ordinace lékařů.

 10. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.pen.cz/cz

  České centrum Mezinárodního PEN klubu je samostatnou součástí světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků a publicistů. Účelem PEN klubu je role společenského střediska pro literární tvůrce a napomáhat vzájemným stykům a spolupráci mezi jednotlivci i podobnými sdruženími doma i v zahraničí.

 11. Otevřená společnost – Otevřeno x Zavřeno 2016

  Web
  www.otevrenaspolecnost.cz/uspechy/4736-vyhlasili-jsme-vysledky-otevreno-x-zavreno-2016

  Otevřená společnost je tým odborníků, kteří věří tomu, že dobře spravovaný stát může zajistit spokojený a plnohodnotný život všem svým obyvatelům. Tolerance a rozmanitost jsou pro ně hodnoty, nikoli vyprázdněné pojmy. Soutěž Otevřeno x Zavřeno s pomocí občanů již čtrnáct let hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy.

2015

  Zaměstnanecká dobročinnost

 1. Fond ohrožených dětí

  Web
  www.fod.cz

  FOD je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, s působností na celém území České republiky.

 2. Helppes

  Web
  www.helppes.cz

  Posláním Centra výcviku psů pro postižené je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, získání větší míry soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí - vše pomocí speciálně vycvičených psů.

 3. Nadace "Národ dětem"

  Web
  www.naroddetem.cz

  Nadace, která se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty hospitalizované na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol.

 4. Nadace Leontinka

  Web
  www.nadaceleontinka.cz

  Nadace, která pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem zapojit se do společnosti, získat vzdělání a zúčastnit se společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

 5. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

 6. Pink Crocodile

  Web
  school.pink-crocodile.org/cs

  Mateřská a Základní škola pro děti s kombinovaným postižením pomáhá těmto dětem vzdorovat osudu a osvojit si základní dovednosti, díky nimž mohou dále rozvíjet své schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života dětí, jejich rodin i pečovatelů.

 7. Nevládní neziskové organizace

 8. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

 9. Dialog Jessenius

  Web
  www.dialog-jessenius.cz

  Nadační příspěvek jsme poskytli především na realizaci edukačního dokumentárního filmu: Průvodce onemocněním - nejčastější urologické malignity, který poslouží ke zvýšení informovanosti o vyšetřovacích a léčebných metodách a jako pomoc pacientům a rodinným příslušníkům po zjištění závažné diagnózy. Film budou mj. využívat nemocnice a ordinace lékařů.

 10. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.pen.cz/cz

  České centrum Mezinárodního PEN klubu je samostatnou součástí světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků a publicistů. Účelem PEN klubu je role společenského střediska pro literární tvůrce a napomáhat vzájemným stykům a spolupráci mezi jednotlivci i podobnými sdruženími doma i v zahraničí.

 11. Aspen Institute Prague

  Web
  www.aspeninstitute.cz/en

  Nadační příspěvek byl poskytnut na projekt Aspen Young Leaders Program 2015. Během workshopů a diskusí se setkávají výjimečné mladé osobnosti (ve věku 20 - 40 let) ze střední Evropy, z různých oblastí veřejného života. Cílem projektu je mj. podpořit účastníky v jejich profesním rozvoji.

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku