Pomáhání

Zaměstnanecká dobročinnost – systém podpory nevládních neziskových organizací, které si zaměstnanci společnosti RSJ sami zvolili. Ke každé 1 Kč od zaměstnance přidá firma další 3 Kč.

Nevládní neziskové organizace – aktivně vybíráme a podporujeme organizace, které již delší dobu odvádějí dobrou práci a potřebují nový impuls ke své další činnosti.

V této oblasti jsme podpořili projekty částkou 15 700 000 Kč.

2019

  Nevládní neziskové organizace

 1. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.penklub.net/home

  Je samostatnou součástí světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků a publicistů. Jeho účelem je být společenským střediskem pro literární tvůrce, napomáhat vzájemným stykům a spolupráci mezi jednotlivci i podobnými sdruženími doma i v zahraničí. Na rok 2019 klub chystá vyhlášení Ceny PEN klubu – Vlastní cestou, prezentace knižních novinek, čtení z dosud nevydaných rukopisů, připomínky životních jubileí, vzpomínkové pořady atd. Členové klubu se budou účastnit konference PEN klubu v Bledu, Světového kongresu na Filipínách i knižního veletrhu na Taiwanu.

 2. Centrum informací pro onkologické pacienty (CIOP)

  Web
  www.ciop.cz/

  Projekt, který realizuje Dialog Jessenius o. p. s., si klade za cíl zvýšit informovanost onkologických pacientů a tím i zvýšit kvalitu jejich života v průběhu léčby i po ní, zlepšuje kvalitu ošetřovatelské péče v onkologii, zvyšuje vzdělanost sester a otevírá komunikaci mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Učí pacienta aktivně se podílet na léčbě a umožňuje mu včas dosáhnout na informace, které mu usnadní prožívání léčby.

2018

  Zaměstnanecká dobročinnost

 1. Nadace Leontinka

  Web
  www.nadaceleontinka.cz/

  Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.

 2. Fond ohrožených dětí

  Web
  www.fod.cz/

  Nadace RSJ podporuje FOD již 4. rokem. Jedná se o podporu projektu v rámci zaměstnanecké dobročinnosti, která je v RSJ ale mnohem letitější. Naše podpora směřuje především k dětem, které jsou umístěny v Klokáncích po celé České republice.

 3. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

  Web
  www.helppes.cz/

  Naše finanční podpora je využívána v rámci projektu "Pomoc přichází na čtyřech tlapkách". Za uplynulé období byli z našich prostředků vycvičeni 2 pejsci. Jedním byla psí asistentka Kiss, která již pomáhá svému malému páníčkovi, který trpí autismem a mentální retardací. Kiss mu pomáhá rozvíjet komunikaci, je pro něj prostředníkem v kontaktu s okolím a dodává mu pocit bezpečí. Druhým pejskem je australský ovčák Cowboy Moto, který se svému budoucímu "povolání" teprve učí. Za několik měsíců bude pomocníkem jedenáctiletému chlapci, který trpí diabetem 1. stupně s těžko rozpoznatelnými hypoglikemiemi, a Cowboy ho dokáže na pokles hladiny cukru v krvi včas upozornit.

 4. Smiling Crocodile

  Web
  www.smilingcrocodile.org/

  Mateřská a základní škola Smiling Crocodile pomáhá dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů.

 5. Nadace "Národ dětem"

  Web
  www.naroddetem.cz/

  "Pomoc nadaci Národ dětem je výrazem toho, že mnozí naši spoluobčané se nejen dívají, ale vidí, že nejen naslouchají, ale slyší a viděné i slyšené přetváří v chápajících myslích a vnímavých srdcích v dobrý skutek." prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

 6. Nevládní neziskové organizace

 7. Dialog Jessenius – Centrum informací pro onkologické pacienty

  Web
  www.ciop.cz/

  CIOP zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů, kvalitu ošetřovatelské péče v onkologii, zvyšuje vzdělanost zdravotních sester v oblasti onkologie a zlepšuje komunikaci mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Učí pacienta aktivně se podílet na léčbě a umožňuje mu dosáhnout včas na informace, které mu usnadní prožívání léčby.

 8. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.penklub.net/

  PEN klub již více než 20 let pořádá prezentace spisovatelů, literárních vědců, básníků, novinářů, nakladatelů a jejich tvorby. Akce se konají v literárních kavárnách, v knihovnách a školách po celé České republice. Klub připravuje prezentace knižních novinek, ale i čtení z dosud nevydaných rukopisů, připomínky životních jubileí, vzpomínkové akce atd. Pravidelně se účastní Světu knihy v Praze a Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

 9. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz/

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě, následně tyto informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich nejen právní ochrana. V oblasti legislativy se snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. V letošním roce se fond rozhodl cílit na vzdělávací činnost, zejména s projektem Protikorupční akademie, jenž má za cíl rozšířit protikorupční povědomí do všech vrstev českého školství.

Projekty podporované v minulých letech

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku