Ostatní projekty

Nadace RSJ vedle svého zaměření na klíčové oblasti vzdělání, vědy a výzkumu pomáhá finančními prostředky neziskovým organizacím, jejichž hodnoty, zejména odvahu a zodpovědnost, vyznáváme.

 1. Nadační fond proti korupci

  Období podpory
  2015–
  Web
  www.nfpk.cz

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

 2. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Období podpory
  2015–
  Web
  www.pen.cz/cz

  České centrum Mezinárodního PEN klubu je samostatnou součástí světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků a publicistů. Sdružuje kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména – podle Mezinárodní Charty – svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. Český PEN založil v roce 1925 Karel Čapek, na jehož počest je každé 2 roky udělována Cena Karla Čapka. Akce se konají v literárních kavárnách, v knihovnách a školách po celé České republice. Klub připravuje prezentace knižních novinek, ale i čtení z dosud nevydaných rukopisů, připomínky životních jubileí, vzpomínkové akce atd.

 3. Dialog Jessenius

  Období podpory
  2015–
  Web
  www.dialog-jessenius.cz

  Centrum informací pro onkologické pacienty, zkráceně CIOP, si klade za cíl zvýšit informovanost onkologických pacientů a tím i zvýšit kvalitu jejich života v průběhu léčby i po ní. Informační centrum představuje část projektu, kde dochází k osobnímu kontaktu s pacientem. Edukační sestra, která v centru poskytuje služby, je průvodcem onemocněním onkologickým pacientům a ti se na ni mohou obracet v každé situaci a s každým problémem, který může během léčby vzniknout, ať už zdravotního, sociálního či psychologického rázu. Nadační příspěvek jsme poskytli také na realizaci edukačního dokumentárního filmu: Průvodce onemocněním - nejčastější urologické malignity, který poslouží ke zvýšení informovanosti o vyšetřovacích a léčebných metodách a jako pomoc pacientům a rodinným příslušníkům po zjištění závažné diagnózy. Film budou mj. využívat nemocnice a ordinace lékařů.

 4. Nadační fond Neuron na podporu vědy

  Období podpory
  2015–2017
  Stav
  podpora ukončena
  Web
  www.nfneuron.cz/cs

  Nadační fond Neuron na podporu vědy je moderní nezisková organizace, která rozvíjí mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Podporuje a oceňuje špičkové české vědce a popularizuje vědu.

 5. Aspen Institute Prague

  Období podpory
  2015
  Web
  www.aspeninstitute.cz/en

  Nadační příspěvek byl poskytnut na projekt Aspen Young Leaders Program 2015. Během workshopů a diskusí se setkávají výjimečné mladé osobnosti (ve věku 20 - 40 let) ze střední Evropy, z různých oblastí veřejného života. Cílem projektu je mj. podpořit účastníky v jejich profesním rozvoji.

 6. Carnegie Mellon University

  Období podpory
  1.–5. 6. 2015
  Web
  www.math.cmu.edu/CCF/CCFevents/shreve

  Methods of Mathematical Finance Conference – konference se zabývala aktuálními tématy finanční matematiky. Jedním z diskusních okruhů byla i finanční krize, která vypukla v roce 2007. Volba témat přivedla na konferenci přední vědce, postgraduální studenty i významné zástupce firem z oblasti financí. Jednu z klíčových přednášek přednesl spoluzakladatel Nadace RSJ, Karel Janeček.

 7. Otevřeno x Zavřeno

  Období podpory
  2016
  Web
  www.otevrenaspolecnost.cz/uspechy/4736-vyhlasili-jsme-vysledky-otevreno-x-zavreno-2016

  Otevřená společnost je tým odborníků, kteří věří tomu, že dobře spravovaný stát může zajistit spokojený a plnohodnotný život všem svým obyvatelům. Tolerance a rozmanitost jsou pro ně hodnoty, nikoli vyprázdněné pojmy. Soutěž Otevřeno x Zavřeno s pomocí občanů již čtrnáct let hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy.

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku