Dětství

Podpora dětí a mládeže, ve které se zaměřujeme na vzdělávání a oblast zdravého bio-psycho-sociálního vývoje dítěte.

V této oblasti jsme podpořili projekty částkou 5 100 000 Kč.

Více se dozvíte na www.premyslivedeti.cz.

2019

  E-clinic

 1. Zipyho a Jablíkovi kamarádi

  Web
  www.zipyhokamaradi.cz/

  Projekt je zaměřen na rozvoj duševního zdraví dětí v mladším školním a předškolním věku. Prostřednictvím propagace a distribuce evaluovaných metodik jsou vzděláváni pedagogičtí pracovníci, školní psychologové a další odborníci v práci s dětmi. Kontinuální práce s metodikami rozvíjí u dětí jejich sociální dovednosti a copingové strategie, a prokazatelně tak posiluje jejich současné i budoucí duševní zdraví a vytváří základnu pro prevenci vzniku a rozvoje rizikového chování a duševních poruch.

 2. Nevypusť Duši

 3. Duševní zdravověda

  Web
  nevypustdusi.cz/

  Cílem projektu je edukace středoškolských studentů a učitelů (2. stupeň ZŠ a SŠ) v oblasti duševního zdraví a duševních onemocnění, destigmatizace psychických poruch a šíření povědomí o důležitosti a metodách prevence a možnostech vyhledávání odborné pomoci při duševních obtížích. Jedná se o workshopy, kdy každý je určen pro jednu třídu, vedou ho 2 lektoři a trvá 5 vyučovacích hodin. V roce 2018/2019 je zatím plánováno uskutečnit 50 workshopů, během nichž projde programem zhruba 1 500 studentů.

 4. Nevládní neziskové organizace

 5. Nadace sportující mládeže

  Web
  pohyb1p.cz/

  rojekt Nadace sportující mládeže s názvem Pohyb 1P se zaměřuje na zjištění pohybové úrovně předškolních dětí a zároveň se u nich snaží zábavnou formou vytvořit kladný vztah k pohybu a sportu. Rodiče i mateřské školy dostávají informaci o pohybových schopnostech dětí a také o indexu tělesné hmotnosti (BMI). Součástí materiálů, které rodiče obdrží, jsou nejen výsledky pohybových zjištění jejich dítěte, ale také další materiály informující o možnostech sportovních aktivit v místě bydliště, doporučení týkající se správného stravování atd.

2018

  Česká psychiatrická společnost

 1. Rozvoj péče o duševní zdraví dětí a dospívajících v ČR

  Web
  www.psychiatrie.cz

  Obecným cílem projektu je péče o duševní zdraví dětí a dospívajících, zvýšení její dostupnosti a vzdělávání odborníků a veřejnosti v oblasti duševního zdraví. Konkrétními kroky jsou: realizace kongresu IACAPAP, přednášky zahraničních lektorů pro širokou veřejnost, vydávání edukačních materiálů a konzultační a poradenská činnost.

 2. Národní ústav duševního zdraví

 3. Psychosociální výchova pro děti na základních školách

  Web
  www.nudz.cz/p_skupina/ps-vyzkumu-dusevniho-zdravi-u-deti-a-adolescentu/

  Cílem projektu je doplnit základní školní vzdělávání o kvalitní psychosociální výchovu zahrnující systematickou práci na osobnostním a společenském rozvoji dětí. Vytvoření programu pro výuku psychosociálních dovedností, prevenci duševních onemocnění a praktik psychohygieny pro děti a mládež v rámci vzdělávacích osnov základních škol.

 4. Nevypusť Duši

 5. Duševní zdravověda

  Web
  nevypustdusi.cz/

  Posláním spolku je poskytovat veřejnosti informace týkající se psychického zdraví a duševních onemocnění, destigmatizovat duševní onemocnění a přispět ke vzdělání, zejména dětí a mládeže, o péči a prevenci v oblasti duševního zdraví. Svou osvětu šíří prostřednictvím sociálních sítí, kde šíří fakta, boří mýty a zlepšují prevenci. Sdílejí skutečné příběhy. Organizují workshopy a vzdělávací aktivity. Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života. ...tak proč o něm mluvíme méně, než o zdraví fyzickém?

 6. Qiido, nadační fond

 7. Qiido NA MÍRU

  Web
  www.qiido.cz/

  Qiido partnersko-mentorský program pro školy – Qiido Na míru přináší školám systematičnost a know-how v pedagogické identifikaci, výuce a rozvoji mimořádně intelektově nadaných dětí (dále jen "MiND). Hlavním cílem je vybudovat ucelený program s komplexním a systematickým přístupem ke vzdělávání, péči a rozvoji MiND, který bude relevantním a vhodným způsobem naplňovat jejich specifické vzdělávací potřeby. V prvním roce spolupráce budou podpořeny 4 partnerské školy Qiida (v kraji Plzeňském, Královéhradeckém, Vysočina a Zlínském), které se po 3 školních letech intenzivní podpory stanou školami mentorskými pro další školy v daném regionu.

 8. Další projekty

 9. Nadace sportující mládeže – Pohyb 1P

  Web
  pohyb1p.cz/

  Projekt se zabývá zjišťováním pohybových dovedností dětí předškolního věku před vstupem na ZŠ. Organizátoři iniciují a motivují děti k pravidelným fyzickým aktivitám. Rodičům nabízejí osvětu v přístupu, jak zjistit a podpořit nadání dítěte, včetně konkrétních doporučení a návodů k jeho dalšímu směřování. Samozřejmostí je spolupráce s mateřskými školami, kde se snaží ovlivnit výchovně vzdělávací plány.

Projekty podporované v minulých letech

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku