Dětství

Podpora dětí a mládeže, ve které se zaměřujeme se na vzdělávání a oblast zdravého bio-psycho-sociálního vývoje dítěte.

2018

  Vzdělávání

 1. EGMO 2018

  Web
  www.egmo2018.org/

  Podpořili jsme účast nejlepších řešitelek matematické olympiády v České republice na mezinárodní soutěži European Girls' Mathematical Olympiad. Díky naší podpoře mohou dívky získávat mezinárodní zkušenosti nejen v matematice, ale také reprezentovat Českou republiku na mezinárodním poli. Organizátorem účasti je Jednota českých matematiků a fyziků, která se dlouhodobě věnuje podpoře zájmu mládeže o matematiku a fyziku, včetně organizování národních soutěží.

 2. Centrum pro talentovanou mládež

  Web
  www.ctm-academy.cz/

  CTM je jediná organizace v České republice, která pomáhá studentům k prestižní akademické dráze prostřednictvím odborných online kurzů a mezinárodních AP zkoušek. Máme podobné cíle, podporovat talentované, mimořádně nadané a cílevědomé žáky a studenty základních i střední škol k rozvoji jejich talentu. Prostřednictvím naší podpory dojde, mimo jiné, k vývoji dvou nových semestrálních kurzů a vylepšení stávajících webových stránek.

 3. Další projekty

 4. Nevypusť duši – Duševní zdravověda

  Web
  nevypustdusi.cz/

  Posláním spolku je poskytovat veřejnosti informace týkající se psychického zdraví a duševních onemocnění, destigmatizovat duševní onemocnění a přispět ke vzdělání, zejména dětí a mládeže, o péči a prevenci v oblasti duševního zdraví. Svou osvětu šíří prostřednictvím sociálních sítí, kde šíří fakta, boří mýty a zlepšují prevenci. Sdílejí skutečné příběhy. Organizují workshopy a vzdělávací aktivity. Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života. ...tak proč o něm mluvíme méně, než o zdraví fyzickém?

 5. Nadace sportující mládeže – Pohyb 1P

  Web
  pohyb1p.cz/

  Projekt se zabývá zjišťováním pohybových dovedností dětí předškolního věku před vstupem na ZŠ. Organizátoři iniciují a motivují děti k pravidelným fyzickým aktivitám. Rodičům nabízejí osvětu v přístupu, jak zjistit a podpořit nadání dítěte, včetně konkrétních doporučení a návodů k jeho dalšímu směřování. Samozřejmostí je spolupráce s mateřskými školami, kde se snaží ovlivnit výchovně vzdělávací plány.

2017

  Vzdělávání

 1. Centrum pro talentovanou mládež - stipendia pro účastníky soutěže Bobřík informatiky

  Web
  www.ctm-academy.cz/

  CTM motivuje talentované a cílevědomé žáky a studenty základních a středních škol k rozvoji jejich akademického talentu. Pomáhají jim obohatit a akcelerovat učivo a vzdělávání. V letošním roce se Centrum spojilo s Jihočeskou univerzitou, resp. s Bobříkem informatiky a udělilo stipendia pro 3 vybrané účastníky soutěže.

 2. Mensa České republiky – Logická olympiáda 2017

  Web
  www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/

  Cílem Mensy ČR je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence, a vytvářet stimulující intelektuální a společenské prostředí pro své členy. Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Cílem soutěže je odhalit nadání u dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let a nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času, který rozvíjí jejich nadání.

 3. pIšQworky 2017

  Web
  www.pisqworky.cz/

  Soutěž pIšQworky je jedním z projektů spolku Student Cyber Games, který již od roku 2003 propojuje školu se zábavou pomocí studentských soutěží. Tomu také napovídá motto spolku, které zní: „Hra školou“ a SCG se jím řídí při organizování svých akcí. Hlavním cílem projektu pIšQworky je vzbudit v mladých lidech zdravé sebevědomí a podpořit jejich soutěživost, logické uvažování i trpělivost. Do soutěže pIšQworky se může přihlásit každý středoškolák a žák druhého stupně základní školy. Stačí sestavit pětičlenný tým, zajít za svým učitelem, vyplnit online registraci a probojovat se do finále, kde se i letos hraje o skvělé ceny.

 4. Soutěž Bobřík informatiky 2017

  Web
  www.ibobr.cz/

  Cílem projektu je popularizovat informatiku na školách a dát běžnému bystrému žákovi, se zájmem o počítače a informatiku, a jeho učitelům představu o tom, jaké povahy jsou informatické problémy. Tím chce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích formovat obsah školního vzdělávání směrem k autorskému využití technologií, na úkor upřednostňovaného uživatelského a konzumního přístupu. Dále chtějí rozvíjet informatické myšlení populace a tím zkvalitňovat v našem školství výchovu IT odborníků.

 5. Matematický klokan

  Web
  matematickyklokan.net/info.php

  Jednota českých matematiků a fyziků pořádá tuto mezinárodně koordinovanou soutěž, která je prováděná řešením testů typu multiple choise. Soutěž si klade za cíl popularizovat matematiku jak mezi žáky, tak i mezi jejich rodiči a prarodiči. Tomuto cíli je přizpůsobena i forma soutěže, i vtipná formulace zajímavých úloh. Dalšími cíli jsou vyhledávání matematických talentů a rozvoj klíčových kompetencí žáků s cílem jejich uplatnění v dalším studiu a na trhu práce.

 6. Advanced Placement zkoušky 2017 – Centrum pro talentovanou mládež

  Web
  www.ctm-academy.cz/online/ap-zkousky-1

  Poskytnutí prospěchových stipendií úspěšným středoškolákům, kteří složí mezinárodní zkoušku Advanced Placement 2017 na známku 5 (nejlepší známka na pětibodové stupnici). Zkoušky Advanced Placement (AP), jsou oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy, které americká College Board pořádá každoročně v květnu. Pro naše studenty jsou vyvrcholením jejich celoročního studia v online AP kurzech.

 7. Další projekty

 8. Nadace sportující mládeže – Pohyb 1P

  Web
  www.nsm.cz/projekty/pohyb-1p/

  Nadace sportující mládež připravila pro všechny děti předškolního věku soubor testů, které jsou zaměřeny především na obratnost a pečlivost individuálního provedení. Na rozdíl od jiných výběrových akcí, které jsou zaměřeny především na zjišťování rychlostních předpokladů nebo těch, které mají formu skupinové soutěže.

Projekty podporované v minulých letech

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku