Bio-psycho-sociální aktivity

Pomáháme šířit osvětu věnovanou péči o duševní zdraví dětí a mládeže. Podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a aktivity, které propojují témata a usnadňují průnik vhodných poznatků do nových míst. Hledáme komplexní řešení, která lze uplatnit v praxi.

Více se dozvíte na www.premyslivedeti.cz.

 1. Linka bezpečí

  Období podpory
  2019–
  Web
  www.linkabezpeci.cz/

  Telefonní krizová intervence pro děti, mládež a studující, která funguje již 25 let. Linka je celorepubliková a zdarma. Na číslo 116 111 se denně dovolá cca 500 dětí, avšak na cca 1 000 dětí se nedostane. Podporujeme proto personální rozšíření a maximalizaci využití současného technologického vybavení. Umožníme většímu počtu dětí získat podporu a pomoc v rámci nově vznikajících témat, jako např. kyberšikana, sebepoškozování apod.

 2. Zipyho a Jablíkovi kamarádi

  Období podpory
  2019–
  Web
  www.zipyhokamaradi.cz/

  Projekt je zaměřen na rozvoj duševního zdraví dětí v mladším školním a předškolním věku. Prostřednictvím propagace a distribuce evaluovaných metodik jsou vzděláváni pedagogičtí pracovníci, školní psychologové a další odborníci v práci s dětmi. Kontinuální práce s metodikami rozvíjí u dětí jejich sociální dovednosti a copingové strategie, a prokazatelně tak posiluje jejich současné i budoucí duševní zdraví a vytváří základnu pro prevenci vzniku a rozvoje rizikového chování a duševních poruch.

 3. Nadace sportující mládeže

  Období podpory
  2015–
  Web
  www.nsm.cz/projekty/pohyb-1p

  Projekt "Pohyb 1P - součást iniciace zájmu dětí o pohyb a sport" vychází z řady zjištění týkajících se obezity a dopadu nedostaku pohybu na celkový zdravotní stav populace. Jednou z jeho hlavních náplní je zjišťování pohybových dovedností předškoláků, s bezprostředním vyhodnocením určeným rodičům a MŠ. Součástí projektu je rodičovská osvěta věnovaná důležitosti sportu, pohybové gramotnosti a zdravého, aktivního životního stylu. Informace doplňuje nabídka sportovních aktivit v okolí, zdravotní upozornění (zrak, tendence k nadváze) a doporučení vhodné stravy. 1P je realizováno ve spolupráci se studenty a pracovníky Západočeské univerzity a VOŠ Plzeň a má několikaletou podporu na místní i regionální úrovni. Na projekt Pohyb 1P navazuje s podporou NSM Školkiáda, Pohybové Předpoklady 2P a Festival Sportu. Aktivity 1P lze rozšířit do dalších regionů ČR.

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku