MÚ AV ČR

Zvyšujeme prestiž vědy a zdůrazňujeme její význam.

Hlavní činností MÚ je vědecký výzkum v oblastech matematiky a jejích aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu.

Projekty

Logic Colloquim 1

Období podpory 2019
Webové stránky

Evropské letní setkání Asociace pro symbolickou logiku (ASL) - konference, která je otevřená odborné veřejnosti, ale zaregistrovat se může kdokoliv. Patří k nejdůležitějším pravidelným konferencím v Evropě s tématikou matematické logiky, která má v Česku dlouhou tradici.

MAT TRIAD 2019 2

Období podpory 8.–13. 9. 2019
Webové stránky

Mezinárodní konference, která je zaměřena na aplikovanou matematiku v oblastech teorie matic, intervalových výpočtů, numerické lineární algebry a statistických modelů. Její součástí jsou i tutoriální přednášky a soutěž o nejlepší příspěvek studenta doktorandského studia nebo začínajícího vědeckého pracovníka.

NAFSA 11 3

Období podpory 2018
Webové stránky

Nonlinear Analysis, Function Space and Applications – mezinárodní konference, která je koncipována jako škola. Sestává vždy z 5–8 bloků přednášek na vybraná aktuální témata předních odborníků, a je doplněna o bloky krátkých vystoupení posluchačů. Hlavním cílem je poskytnout mladým vědeckým pracovníkům a studentům možnost získat hlubší znalosti o nejnovějším rozvoji vybraných oblastí matematiky, získat poznatky z příbuzných oblastí a navázat nové vědecké kontakty.

Prague Summer School on Discrete Mathematics 4

Období podpory 2015–
Webové stránky

Cílem projektu Matematického ústavu AV ČR, ve spolupráci s Informatickým ústavem UK, je vybudovat tradici pravidelných letních škol (seminářů) v oblastech diskrétní matematiky. Škola je primárně určena doktorandům a je otevřena všem, bez ohledu na příslušnost ke konkrétní instituci.

PANM 5

Období podpory panm20.math.cas.cz/
Webové stránky

Programs and algorithms of numerical mathematics - série celostátních seminářů zaměřených na výpočtovou matematiku. Seminář je zaměřen na problematiku numerických metod, především na teoretické i praktické aspekty numerické matematiky, algoritmizace a počítačová realizace metod, matematické modelování a vědeckotechnické výpočty a paralelní algoritmy a výpočty na paralelních architekturách.

TOPOSYM 6

Období podpory 2016
Webové stránky

12th Symposium on General Topology and its Relations to Modern Analysis and Algebra is a series of international topology conferences held in Prague, Czech Republic in a five year cycle since 1961. Topics of the conference include general and set-theoretical topology, descriptive set theory, continuum theory, topological dynamics, topology in functional analysis, topology in algebra, and categorial topology. TOPOSYM 2016 was held on July 25–29, 2016 in Prague, Czech Republic under the auspices of the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences and the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University.

Waves in Flows 7

Období podpory 2018
Webové stránky

Cílem projektu je uspořádání letní školy v oblasti matematické teorie proudění tekutin na vysoké mezinárodní úrovni. Letošní ročník je zaměřen na problémy související s vlnami v proudění a jejich rolí v kvalitativní analýze matematických modelů mechaniky tekutin a v numerických simulacích různých typů proudění.

Winter School in Abstract Analysis 8

Období podpory 2017–
Webové stránky

Cílem projektu je podpora účasti perspektivních začínajících vědeckých pracovníků na konferenci Zimní škola. Tyto školy se konají každoročně v různých podobách a sekcích již od roku 1973. Sekce Set Theory & Topology představuje mezinárodní týdenní konference, konané každoročně na přelomu ledna a února, zaměřené hlavně na teorii množin, množinově-teoretickou topologii a příbuzné obory. Hlavními organizátory jsou Matematický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK.

Další projekty