MÚ AV ČR

Zvyšujeme prestiž vědy a zdůrazňujeme její význam.

Hlavní činností MÚ je vědecký výzkum v oblastech matematiky a jejích aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu.

Projekty

Logic Colloquim 1

Období podpory 2019
Webové stránky

Evropské letní setkání Asociace pro symbolickou logiku (ASL) - konference, která je otevřená odborné veřejnosti, ale zaregistrovat se může kdokoliv. Patří k nejdůležitějším pravidelným konferencím v Evropě s tématikou matematické logiky, která má v Česku dlouhou tradici.

MAT TRIAD 2019 2

Období podpory 8.–13. 9. 2019
Webové stránky

Mezinárodní konference, která je zaměřena na aplikovanou matematiku v oblastech teorie matic, intervalových výpočtů, numerické lineární algebry a statistických modelů. Její součástí jsou i tutoriální přednášky a soutěž o nejlepší příspěvek studenta doktorandského studia nebo začínajícího vědeckého pracovníka.

NAFSA 11 3

Období podpory 2018
Webové stránky

Nonlinear Analysis, Function Space and Applications – mezinárodní konference, která je koncipována jako škola. Sestává vždy z 5–8 bloků přednášek na vybraná aktuální témata předních odborníků, a je doplněna o bloky krátkých vystoupení posluchačů. Hlavním cílem je poskytnout mladým vědeckým pracovníkům a studentům možnost získat hlubší znalosti o nejnovějším rozvoji vybraných oblastí matematiky, získat poznatky z příbuzných oblastí a navázat nové vědecké kontakty.

Prague Summer School on Discrete Mathematics 4

Období podpory 2015–
Webové stránky

Cílem projektu Matematického ústavu AV ČR, ve spolupráci s Informatickým ústavem UK, je vybudovat tradici pravidelných letních škol (seminářů) v oblastech diskrétní matematiky. Škola je primárně určena doktorandům a je otevřena všem, bez ohledu na příslušnost ke konkrétní instituci.

PANM 5

Období podpory panm20.math.cas.cz/
Webové stránky

Programs and algorithms of numerical mathematics - série celostátních seminářů zaměřených na výpočtovou matematiku. Seminář je zaměřen na problematiku numerických metod, především na teoretické i praktické aspekty numerické matematiky, algoritmizace a počítačová realizace metod, matematické modelování a vědeckotechnické výpočty a paralelní algoritmy a výpočty na paralelních architekturách.

TOPOSYM 6

Období podpory 2016–
Webové stránky

Topologická sympozia TOPOSYM mají dlouhou tradici a jsou úzce spjata s vývojem oboru obecné topologie. Již od prvních ročníků umožňovala setkání matematikům z celého světa. Jsou příležitostí ke sdílení výsledků a hlavní vědeckou událostí tohoto oboru. Toposym 2021 je organizován Matematicko fyzikální fakultou ve spolupráci s Matematickým ústavem AV ČR a Fakultou informačních technologií ČVUT.

Waves in Flows 7

Období podpory 2018
Webové stránky

Cílem projektu je uspořádání letní školy v oblasti matematické teorie proudění tekutin na vysoké mezinárodní úrovni. Letošní ročník je zaměřen na problémy související s vlnami v proudění a jejich rolí v kvalitativní analýze matematických modelů mechaniky tekutin a v numerických simulacích různých typů proudění.

Winter School in Abstract Analysis 8

Období podpory 2017–
Webové stránky

Cílem projektu je podpora účasti perspektivních začínajících vědeckých pracovníků na konferenci Zimní škola. Tyto školy se konají každoročně v různých podobách a sekcích již od roku 1973. Sekce Set Theory & Topology představuje mezinárodní týdenní konference, konané každoročně na přelomu ledna a února, zaměřené hlavně na teorii množin, množinově-teoretickou topologii a příbuzné obory. Hlavními organizátory jsou Matematický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK.

Další projekty