Česká psychiatrická společnost

Rozvíjíme péči o duševní zdraví dětí a dospívajících v ČR.

Dětská psychologie je fascinující obor, který otevírá dveře do světa dětí, který je pro všechny z nás inspirující. U témat dětské psychologie se setkávají nejen psychologové, ale též učitelé, sociální pracovníci a lékaři. Jedině kvalitní interdisciplinární spolupráce je podmínkou úspěchu při práci s dětmi.

Projekty

Rozvoj péče o duševní zdraví dětí a dospívajících v ČR 1

Období podpory 2018–
Webové stránky
Obecným cílem projektu je péče o duševní zdraví dětí a dospívajících, zvýšení její dostupnosti a vzdělávání odborníků a veřejnosti v oblasti duševního zdraví. Konkrétními kroky jsou: realizace kongresu IACAPAP, přednášky zahraničních lektorů pro širokou veřejnost, vydávání edukačních materiálů a konzultační a poradenská činnost.

Další projekty