home > Podporujeme > Češi

Češi

Společnost RSJ finančně podpořila projekt "Češi - Portratit Gallery".  Portrétovanými jsou české osobnosti, které patří k duchovní špičce národa.

Jsou mezi nimi vědci, spisovatelé, dramatici, herci, lékaři. Pavel Brunclík se kromě dalších témat (krajina, lidská postava) systematicky zabývá portrétní fotografií. Vybírá si osobnosti z různých oblastí (umění, věda, politika,...). Dokáže vystihnout jejich vlastnosti, zachycuje je v charakteristických postojích. Kompozice je někdy pečlivě připravená, ale jindy v ní autor pracuje také s náhodou. Volí vhodné prostředí, které danou osobnost ještě výrazněji přiblíží. Snímky jsou někdy černobílé, jindy barevné, ale vždycky jsou v nich důležité světelné vztahy. Pavel Brunclík, vytvořil přes padesát fotografií, z nichž vybral ty po obsahové i formální stránce nejzdařilejší. Vedlejším kriteriem se pak stal vztah jednotlivých osobností k výtvarnému umění a instituci Musea Kampa, kde se výstava uskutečňuje.

Dražba vystavených děl

Aukce těchto fotografií, jejichž autorem je světoznámý fotograf Pavel Brunclík, proběhla 2. června v Muzeu Kampa. Dražba, kterou bravurně provedl Marek Eben, vydělala rovných 1.410.000 Kč. Výtěžek posloužil na vytvoření nových DVD zaměřených na onkologická onemocnění. Úspěšně tak mohou navázat na již vydané DVD Rakovina prsu.

Záznam aukce Češi Portrait Gallery

 

Aukce

Dražbou provázel Marek Eben   Paní Meda Mládková sleduje dražbu své fotografie

Dražby se zpčastnil i bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma   Pvael Brunclík podepisuje knihu fotografií

Novinky

 

Archiv